Đại Học Xây Dựng Miền Trung - CUC

24 Nguyễn Du, Quận Tuy Hòa, Phú Yên

Giới Thiệu Đại Học Xây Dựng Miền Trung - CUC

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để đáp ứng nhu cầu về đội ngũ cán bộ ngành xây dựng, phục vụ cho công việc kiến thiết đất nước sau chiến tranh. Ngày 14/02/1976 bộ trưởng bộ xây dựng đã quyết định số 76/QĐ-BXD-TCCB thành lập Trường Trung Học Xây Dựng số 6 với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ bậc trung học kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, địa bàn thường xuyên gánh chịu thiên tai và là khu vực khó khăn nhất trong cả nước. Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, với ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên các thế hệ của nhà trường, từ một bãi cát trắng và vài căn nhà tôn cấp bốn, với 27 cán bộ, giáo viên, công nhân viên đến nay đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên đông đảo với trình độ ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất của Nhà trường phát triển mạnh mẽ, gồm hệ thống nhà làm việc, nhà lớp học, phòng thí nghiệm, ký túc xá và hệ thống các xưởng với thiết bị máy móc, thiết bị phục vụ đào tạo.
Sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, để khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của nhà trường, bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đã có quyết định số 3069/QĐ-BGD-ĐT ngày 21/5/2001 về thành lập Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 3 trên cơ sở Trường Trung Học Xây Dựng số 6. Để tiếp tục phát triển nhà trường trong giai đoạn mới, lãnh đạo nhà trường đã đề ra các mục tiêu và giải pháp quan trọng đó là: Xây dựng nhà trường phát triển một cách toàn diện để sớm trở thành trường đại học vào năm 2010. Tích cực tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Đổi mới phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với thực tế sản sản xuất, mở rộng quy mô phát triển ngành nghề đào tạo đi đôi với việc đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị dạy học. Phát triển nguồn lực về tài chính để đầu tư cho công tác đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Thực hiện thành công các mục tiêu và giải pháp nêu trên, nhà trường đã phát triển từng bước vững chắc, khẳng định được vai trò quan trọng của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực ngành xây dựng cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Quá trình xây dựng và trưởng thành nhà trường đã hội đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn của một trường đại học chuyên ngành. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ở bậc đại học ngành xây dựng cho khu vực miền trung và tây nguyên, ngày 28/7/2011 thủ tướng chính phủ có quyết định số 1279/QĐ-TTg về việc thành lập Đại Học Xây Dựng Miền Trung trên cơ sở nâng cấp Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 3 thuộc bộ xây dựng. Sau hơn ba mươi lăm năm thành lập nhà trường đã trực tiếp đào tạo được hàng chục ngàn cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật, đã và đang phối hợp với Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội, Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội, Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại Học Nha Trang đào tạo hàng ngàn kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư cấp thoát nước, đô thị, cầu đường, cử nhân kế toán. Hơn 95% học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước, nhiều người hiện là cán bộ chủ chốt của ngành xây dựng, cán bộ chủ chốt của các tỉnh miền trung và tây Nguyên, thương hiệu về đào tạo của nhà trường được xã hội chấp nhận.

Cơ Sở Vật Chất Đại Học Xây Dựng Miền Trung - CUC

Đại Học Xây Dựng Miền Trung có cơ sở vật chất phát triển mạnh mẽ, gồm hệ thống nhà làm việc, nhà lớp học, phòng thí nghiệm, ký túc xá và hệ thống các xưởng với thiết bị máy móc, thiết bị phục vụ đào tạo.

Thông Tin Liên Hệ Đại Học Xây Dựng Miền Trung - CUC

Đại Học Xây Dựng Miền Trung
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, TP. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: (057)3823371
Fax: (057)3822628
Email: vodaihong@cuc.edu.vn
Website: www.cuc.edu.vn

Đồng bộ tài khoản