Trung Tâm Đào Tạo Và Nâng Cao Năng Lực Phụ Nữ - CET - CAW

68 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Khóa Học Trung Tâm Đào Tạo Và Nâng Cao Năng Lực Phụ Nữ - CET - CAW

Giới Thiệu Trung Tâm Đào Tạo Và Nâng Cao Năng Lực Phụ Nữ - CET - CAW

Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ (sau đây gọi là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-ĐCT ban hành ngày 23/02/2009 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trung tâm là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trường Cán bộ Phụ nữ TW, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và tự đảm bảo chi phí hoạt động. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng về nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học và hỗ trợ phụ nữ tìm việc làm. Phạm vi, nội dung hoạt động của Trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa nhằm cung cấp các dịch vụ thuận lợi, đáp ứng nhu cầu, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng nghề nghiệp, sử dụng trình độ ngoại ngữ, tin học cho mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Đào Tạo Và Nâng Cao Năng Lực Phụ Nữ - CET - CAW

Không gian học tập tốt, thuận lợi và an toàn & sạch sẽ, đội ngũ giáo viên thân thiện, hòa đồng và tận tâm, giờ thực hành nhiều và đa dạng, chắc chắn sẽ là môi trường lý tưởng cho học viên nâng cao kỹ năng của mình.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Đào Tạo Và Nâng Cao Năng Lực Phụ Nữ - CET - CAW

Trung Tâm Đào Tạo Và Nâng Cao Năng Lực Phụ Nữ
Trụ sở chính: 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0437759786
Fax: 0437751615
Email: cet.caw@gmail.com
Website: www.cet-caw.com

Đồng bộ tài khoản