Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng

Trung Tâm Đào Tạo Và Nâng Cao Năng Lực Phụ Nữ - CET - CAW

68 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Quan Hệ Khách Hàng

Tìm khách hàng đã khó, giữ khách hàng còn khó hơn – đó là sự thay đổi quan trọng và có tính đột phá về quan điểm kinh doanh hiện đại. Quan điểm đó đã chỉ ra rằng Khách hàng là vấn đề sống còn của bất kỳ tổ chức nào. Các doanh nghiệp thành công là các doanh nghiệp quản lý được toàn bộ chu kỳ mua sắm của khách hàng, chứ không phải là thực hiện thành công từng giao dịch mua bán. Vì vậy, quản trị quan hệ khách hàng đã và đang trở thành những mối quan tâm hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của các nhà quản trị. “Khách hàng của chúng ta muốn gì, cần gì? Chúng ta cần làm gì để sản xuất/phân phối sản phẩm đến tay khách hàng?” – Khóa học “Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng (CRM)” sẽ giúp nhà quản trị tìm lời giải đáp cho hai câu hỏi đó, thông qua việc cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về bản chất của quản trị quan hệ khách hàng; những công việc chủ yếu của quản trị quan hệ khách hàng; hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng, quy trình lực chọn chiến lược quản trị quan hệ khách hàng và những công việc tác nghiệp cụ thể trong quản trị quan hệ khách hàng.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Marketing, Bán hàng và Chăm sóc khách hàng
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

Theo quy định chung của khóa học

Nội Dung Khóa Học Quan Hệ Khách Hàng


- Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) là gì?
- Quy trình xây dựng và thực hiện hoạt động CRM
- Dịch vụ khách hàng trong CRM
- Quản trị thông tin khách hàng
- CRM trong môi trường internet
- Quản trị xung đột và duy trì sự hài lòng của khách hàng

Trung Tâm Đào Tạo Và Nâng Cao Năng Lực Phụ Nữ - CET - CAW
68 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0437759786
Website: http://cet-caw.com - Email: cet.caw@gmail.com
Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ (sau đây gọi là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-ĐCT ban hành ngày 23/02/2009 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Trung tâm là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trường Cán bộ Phụ nữ TW, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và tự đảm bảo chi phí hoạt động. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm Đào tạo và Nâng cao Năng lực Phụ nữ là loại hình trung tâm giáo dục thường xuyên, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng về nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học và hỗ trợ phụ nữ tìm việc làm. Phạm vi, nội dung hoạt động của Trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa nhằm cung cấp các dịch vụ thuận lợi, đáp ứng nhu cầu, nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng nghề nghiệp, sử dụng trình độ ngoại ngữ, tin học cho mọi tầng lớp phụ nữ, góp phần nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
Đồng bộ tài khoản