Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công Nghiệp Hà Nội - FLIT

Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Khóa Học Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công Nghiệp Hà Nội - FLIT

Giới Thiệu Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công Nghiệp Hà Nội - FLIT

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 595/QĐ-TCHC ngày 15/5/2005 của hiệu trưởng nhà trường với chức năng là đơn vị chuyên môn đào tạo, cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Ngoại ngữ - Tin học. Với nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cấp trên và Nhà trường trong phạm vi trung tâm; biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn Ngoại ngữ - Tin học; tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo Ngoại ngữ - Tin học ngắn hạn; tổ chức thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo ngoại ngữ - tin học với các cơ sở trong và nước ngoài; quản lý toàn diện Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc Trung tâm; tổ chức công tác giáo vụ của Trung tâm, quản lý điểm, chuẩn bị hồ sơ xét cấp chứng chỉ theo quy chế; quản lý, bảo trì hệ thống mạng nội bộ, hệ thống điện thoại nội bộ. Quản lý, phát triển Website của Nhà trường đảm bảo cập nhật thông tin, thư ký ban biên tập Website; tổ chức thực hiện các chương trình dự án, các hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ về Ngoại ngữ - Tin học nhà trường giao cho; tổ chức sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính ở các phòng, ban chức năng, Giám hiệu và máy tính phục vụ công tác quản lý của các đơn vị đào tạo (thay khoa Công nghệ thông tin)...

Cơ Sở Vật Chất Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công Nghiệp Hà Nội - FLIT

Trung tâm được trang bị: 07 phòng máy tính lắp đặt tại tầng 3, 4 nhà A7, 05 phòng học lý thuyết có máy tính và máy chiếu.

Thông Tin Liên Hệ Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công Nghiệp Hà Nội - FLIT

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84)437655121
Email: trungtamnnth@haui.edu.vn
Website: nnth.haui.edu.vn

Đồng bộ tài khoản