Tin Học Trình Độ B

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công Nghiệp Hà Nội - FLIT

Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tin Học Trình Độ B

Tin học là ngành nghiên cứu về việc tự động hóa xử lý thông tin bởi một hệ thống máy tính cụ thể hoặc trừu tượng. Với cách hiểu hiện nay, Tin học bao hàm tất cả các nghiên cứu và kỹ thuật có liên quan đến việc xử lý thông tin. Trong nghĩa thông dụng, tin học còn có thể bao hàm cả những gì liên quan đến các thiết bị máy tính hay các ứng dụng tin học văn phòng. Khóa học này sẽ giúp các học viên tìm hiểu về máy tính và mạng máy tính; Tin học ứng dụng theo từng chuyên ngành như: Auto Cad, Visual Basic, Fast accounting, Tin học văn phòng nâng cao...

Đối Tượng Tham Gia

- Dành cho sinh viên ngành cơ khí, điện, ô tô, may
- Dành cho sinh viên ngành điện tử
- Dành cho học sinh - sinh viên ngành Kinh tế
- Dành cho sinh viên ngành QTKD, TCNH
- Dành cho sinh viên ngành Ngoại ngữ, và Sư phạm Du lịch, Hóa

Thời Lượng

Thời lượng theo quy định của khóa học Tin học văn phòng nâng cao

Nội Dung Khóa Học Tin Học Trình Độ B


Chương trình tin B được giảng dạy theo hướng tin học ứng dụng. Nội dung bao gồm 2 phần:
- Phần 1: Căn bản về máy tính và mạng máy tính
- Phần 2: Tin học ứng dụng theo từng chuyên ngành
+ Môn Auto Cad
+ Môn Visual Basic
+ Môn Fast accounting
+ Môn Tin học văn phòng nâng cao

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công Nghiệp Hà Nội - FLIT
Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - ĐH Công
Điện thoại: (84)437655121
Website: http://nnth.haui.edu.vn - Email: Email: trungtamnnth@haui.edu.vn
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo Quyết định số 595/QĐ-TCHC ngày 15/5/2005 của hiệu trưởng nhà trường với chức năng là đơn vị chuyên môn đào tạo, cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Ngoại ngữ - Tin học. Với nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của cấp trên và Nhà trường trong phạm vi trung tâm; biên soạn chương trình, giáo trình, nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn Ngoại ngữ - Tin học; tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo Ngoại ngữ - Tin học ngắn hạn; tổ chức thực hiện các chương trình liên kết, hợp tác đào tạo ngoại ngữ - tin học với các cơ sở trong và nước ngoài; quản lý toàn diện Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thuộc Trung tâm; tổ chức công tác giáo vụ của Trung tâm, quản lý điểm, chuẩn bị hồ sơ xét cấp chứng chỉ theo quy chế; quản lý, bảo trì hệ thống mạng nội bộ, hệ thống điện thoại nội bộ. Quản lý, phát triển Website của Nhà trường đảm bảo cập nhật thông tin, thư ký ban biên tập Website; tổ chức thực hiện các chương trình dự án, các hợp đồng chuyển giao công nghệ và dịch vụ về Ngoại ngữ - Tin học nhà trường giao cho; tổ chức sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính ở các phòng, ban chức năng, Giám hiệu và máy tính phục vụ công tác quản lý của các đơn vị đào tạo (thay khoa Công nghệ thông tin)...
Đồng bộ tài khoản