Trường Cao Đẳng VHNT Và DL Hạ Long - HCACT

58 đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Giới Thiệu Trường Cao Đẳng VHNT Và DL Hạ Long - HCACT

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long được thành lập theo quyết định số 4384/QĐ - BGD&ĐT ngày 03 tháng 8 năm 2004 của Bộ Giáo dục&Đào tạo, tiền thân là Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh được thành lập năm 1971, tháng 1 - 1987 được nâng cấp thành Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Quảng Ninh.
Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch; thực hiện nghiên cứu khoa học góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, khu vực và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu:
- Xây dựng Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.
- Mở rộng quy mô đào tạo, đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy.
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị.
- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vào công tác đào tạo.
- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và đào tạo.
- Liên kết và hợp tác với các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, gắn đào tạo với việc làm.
Chức năng, nhiệm vụ của trường:
- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật và du lịch.
- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
- Trường trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, chịu sự quản lí nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng.

Cơ Sở Vật Chất Trường Cao Đẳng VHNT Và DL Hạ Long - HCACT

Cơ sở 1: Diện tích đất 2676.3 m2 với các công trình xây dựng và trang thiết bị đầy đủ, hiện đại thuộc khối văn hoá - nghệ thuật:
- Phòng học: 27
- Phòng thu âm: 01
- Hội trường biểu diễn 200 chỗ ngồi: 01
- Phòng làm việc cho cán bộ, giảng viên: 26
- Phòng họp: 01
- Bếp ăn tập thể: 01
Cơ sở 2: Diện tích đất 18.884.6 m2 với các công trình xây dựng và trang thiết bị đầy đủ, hiện đại thuộc khối du lịch
- Khối giảng đường (7 tầng) và thực hành du lịch (2 tầng) = 68 phòng
- Khối văn phòng (4 tầng) = 29 phòng
- Khối sân khấu biểu diễn nghệ thuật = 9 phòng
- Nhà luyện tập và giáo dục thể chất = 04 (Sân tập : 02, Kho dụng cụ: 02)
- Nhà ở tập thể giảng viên: 7 phòng
- Ký túc xá sinh viên: 560 phòng

Thông Tin Liên Hệ Trường Cao Đẳng VHNT Và DL Hạ Long - HCACT

Trường CĐ Văn Hoá Nghệ Thuật Và Du Lịch Hạ Long
Cơ sở 1: 58 đường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Cơ sở 2: Khu 2, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: (033)3825301 - (033)3811240
Fax: (033)3625775
Email: Halongact@Halongact.edu.vn
Website: http://halongact.edu.vn

Đồng bộ tài khoản