Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - HCMUFA

05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - HCMUFA

Giới Thiệu Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - HCMUFA

Vào những năm đầu của Thế kỷ XX, ở Việt Nam một loạt các trường mang hình dáng Mỹ thuật ra đời. Tuy nhiên, trong thời gian này đất nước đang nằm trong ách thống trị của thực dân Pháp. Vì thế mà ngay cả con người, vận mệnh của đất nước còn chìm nổi và bấp bênh thì nghệ thuật khó định hình để phát triển. Trường Đại Học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ mỹ thuật, họa sĩ, nhà sư phạm mỹ thuật, nhà lý luận mỹ thuật, nhà quản lý và nghiên cứu khoa học mỹ thuật có tri thức về chính trị, kinh tế, xã hội, nắm vững kiến thức về mỹ thuật, có khả năng sáng tác, nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời tham gia mọi công việc về mỹ thuật do xã hội yêu cầu và theo định hướng của Bộ Văn Hóa Thông Tin.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - HCMUFA

Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM có các phòng học rộng rãi, tiện nghi phù hợp với tính chất ngành học. Ngoài ra trường còn có kí túc xá cho các sinh viên trọ học.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - HCMUFA

Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM
Địa chỉ : 05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: (848)38416010
Email: info@hcmufa.edu.vn
Website: hcmufa.edu.vn

Đồng bộ tài khoản