Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - HCMUFA

05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Mỹ Thuật

Căn cứ vào Qui chế tuyển sinh vào các Trường Đại học, Cao đẳng với hình thức vừa làm vừa học theo phương thức đào tạo không chính quy. Căn cứ vào Thông báo chỉ tiêu đào tạo của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch giao cho Trường. Căn cứ Quyết định số 4271/GD-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh mở ngành đào tạo hệ vừa làm vừa học. Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Đại học ngành Sư phạm Mỹ thuật hệ vừa làm vừa học.

Đối Tượng Tham Gia

- Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, có đủ điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển sinh Đại học ngành Sư phạm mỹ thuật hệ vừa làm vừa học
- Đã tốt nghiệp trung học, trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có năng khiếu về Mỹ thuật.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học, hiệu trưởng xem xét quyết định cho dự thi tuyển sinh.
- Nộp đầy đủ, đúng thũ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

Thời Lượng

4.5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Mỹ Thuật


Đào tạo theo quy định của ngành

Trường Đại Học Mỹ Thuật TPHCM - HCMUFA
05 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (848)38416010
Website: http://hcmufa.edu.vn - Email: info@hcmufa.edu.vn
Vào những năm đầu của Thế kỷ XX, ở Việt Nam một loạt các trường mang hình dáng Mỹ thuật ra đời. Tuy nhiên, trong thời gian này đất nước đang nằm trong ách thống trị của thực dân Pháp. Vì thế mà ngay cả con người, vận mệnh của đất nước còn chìm nổi và bấp bênh thì nghệ thuật khó định hình để phát triển. Trường Đại Học Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ mỹ thuật, họa sĩ, nhà sư phạm mỹ thuật, nhà lý luận mỹ thuật, nhà quản lý và nghiên cứu khoa học mỹ thuật có tri thức về chính trị, kinh tế, xã hội, nắm vững kiến thức về mỹ thuật, có khả năng sáng tác, nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời tham gia mọi công việc về mỹ thuật do xã hội yêu cầu và theo định hướng của Bộ Văn Hóa Thông Tin.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản