Viện Đào Tạo Quốc Tế ISB

17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Viện Đào Tạo Quốc Tế ISB

Viện Đào tạo Quốc tế (ISB), Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là đơn vị quản lý và giảng dạy các bậc học từ Cử nhân, Thạc sĩ, và Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình đào tạo của ISB được chấp nhận chuyển tiếp sang các trường đối tác của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh như Đại học Western Sydney (Úc), Đại học Houston Clear Lake ( Mỹ)... Viện Đào tạo Quốc tế đem lại cho người học một môi trường học tập hiện đại, chương trình được cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên được tham gia vào những hoạt động giao lưu, trao đổi kiến thức, và kinh nghiệm trong môi trường quốc tế. Giảng viên của Viện Đào tạo Quốc tế bao gồm các giáo sư thỉnh giảng từ các trường đại học của Úc, Mỹ, và đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có nhiều kinh nghiệm giảng dạy các chương trình quốc tế tại Việt Nam.

Cơ Sở Vật Chất Viện Đào Tạo Quốc Tế ISB

Mục tiêu chung là xây dựng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trở thành trường đại học có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và tư vấn khoa học kinh tế - quản trị kinh doanh ở Việt Nam và khu vực châu Á; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường.

Thông Tin Liên Hệ Viện Đào Tạo Quốc Tế ISB

Viện Đào Tạo Quốc Tế ISB
Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: [848]54465555 - Fax: [848]54467879
Email: info@isb.edu.vn
Website:http://isb.edu.vn

Đồng bộ tài khoản