Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học Ngoại Thương

P1007, Đại học Ngoại thương – Số 91, Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học Ngoại Thương

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế được thành lập theo quyết định số 779/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, có con dấu và tài khoản riêng.

Lĩnh vực hoạt động:

  • Nghiên cứu các vấn đề về kinh tế và thương mại quốc tế.
  • Tổ chức đào tạo và tư vấn theo nhu cầu của doanh nghiệp.
  • Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học trong nước và quốc tế.
  • Đấu thầu, phối hợp và triển khai các dựa án nghiên cứu trong và ngoài nước.
  • Phát hành các ấn phẩm khoa học phục vụ học tập, nghiên cứu và kinh doanh.
  • Nối kết trường đại học với cộng đồng doanh nghiệp thông qua Câu lạc bộ doanh nhân: iEIT

Cơ Sở Vật Chất Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học Ngoại Thương

 Phòng ốc rộng rãi, trang thiết bị khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Thông Tin Liên Hệ Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế - Đại học Ngoại Thương

Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế
Phòng 1007, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Email: eit@ftu.edu.vn
Điện thoại: 04 3259 5158 (ext 375,378)
Fax: 04 3775 9632

Đồng bộ tài khoản