Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh - IHPH

159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Khóa Học Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh - IHPH

Giới Thiệu Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh - IHPH

Viện Vệ Sinh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 278/BYT/QÐ ngày 9/3/1977 của Bộ trưởng Bộ Y tế, là cơ sở chuyên ngành vệ sinh trực thuộc Bộ Y Tế. Ðến năm 1988, thì hợp nhất Phân hiệu Cán bộ quản lý thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh thành phố Hồ Chí Minh thành Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh như hiện nay ( theo Quyết định số 270/BYT-QÐ ngày 02/04/1988 của Bộ trưởng Bộ Y tế ). Theo Nghị định số 49/2003/NÐ-CP ngày 15-5-2003 của Chính Phủ, Viện Vệ sinh - Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Viện Vệ sinh - Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh ( Viện VSYTCC ) và hiện nay hoạt động theo Ðiều lệ tổ chức và hoạt động được qui định tại Quyết định số : 2390 / QÐ - BYT ngày 05 / 07 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Y tế. Tình hình tổ chức, nhân sự: Viện có 09 Phòng chức năng, viện có 09 Khoa chức năng, viện có 05 Trung tâm. Sứ mệnh của Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh là cung cấp chứng cứ khoa học, tiên phong triển khai các hoạt động nhằm đáp ứng chính xác và có hiệu quả nhu cầu phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ cho người dân Việt Nam.

Cơ Sở Vật Chất Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh - IHPH

Phòng học rộng rãi thoáng mát. Sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ quá trình học tập: máy chiếu. Viện còn xây dựng khu nội trú, phòng ăn, hệ thống nước cống rãnh, khu thí nghiệm, khu thể thao, hệ thống đường, phòng xét nghiệm vi sinh – hóa lý nước sinh hoạt,...

Thông Tin Liên Hệ Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh - IHPH

Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0838559503
Fax: 0838563164
Email: vienvsytcc@ihph.org.vn
Website: http://www.ihph.org.vn

Đồng bộ tài khoản