Quản Lý Bệnh Viện

Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh - IHPH

159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Bệnh Viện

Với các nước châu Âu, châu Mỹ thì Quản Lý Bệnh Viện là một nghề nghiệp cũ mèm, nhưng với Việt Nam, lại trở thành một công việc cực kì mới và mang tính hấp dẫn cao. Bạn cứ tưởng tượng như thế này: Y tá, dược sĩ hay bác sĩ đều có công việc chuyên môn Quản trị bệnh viện của họ, chăm sóc bệnh nhân là công việc chính. Họ không còn thời gian để lo lắng các thủ tục hành chính tại bệnh viện như sắp xếp giường bệnh nhằm tránh tình trạng quá tải bệnh nhân, quản lí danh sách bệnh nhân nội, ngoại trú, quản lí trang thiết bị y tế,...Và công việc này sẽ được nhân viên quản trị bệnh viện đảm nhiệm. Nhằm tăng cường năng lực quản lý cho nhân viên y tế, Trung tâm Đào tạo thuộc Viện Y tế Công cộng Tp. Hồ Chí Minh lập kế hoạch đào tạo lớp “Quản lý bệnh viện” đồng thời cung cấp nguồn lực Quản Lý Bệnh Viện đang thiếu như hiện nay.

Đối Tượng Tham Gia

Nhân viên y tế thuộc các đơn vị y tế tư nhân và nhà nước

Thời Lượng

Thời gian dự kiến: 1 tháng (tuần học vào thứ 4 và thứ 6)

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Bệnh Viện


- Quản lý hành chính trong bệnh viện
- Luật bảo vệ sức khỏe và quy chế quản lý bệnh viện
- Đại cương về khoa học quản lý
- Nguyên lý về lãnh đạo quản lý
- Quản lý và nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện
- Quản lý chất lượng toàn diện
- Quản lý Dược tại Bệnh viện
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện
- Quản lý chất lượng chăm sóc người bệnh
- Quan hệ thầy thuốc và Bệnh nhân
- Đánh giá hoạt động của Bệnh viện
- Y học chứng cứ
- Lãnh đạo và họat động đội nhóm
- Vai trò người quản lý và quản lý cơ sở Y tế
- Quản lý vệ sinh, an toàn lao động tại Bệnh viện
- Chính sách y tế và lập kế hoạch y tế
- Tài chính y tế, phân tích chi phí các dịch vụ y tế trong hoạt động bệnh viện

Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh - IHPH
159 Hưng phú, Phường 8, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố
Điện thoại: 0838559503
Website: http://www.ihph.org.vn - Email: vienvsytcc@ihph.org.vn
Viện Vệ Sinh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 278/BYT/QÐ ngày 9/3/1977 của Bộ trưởng Bộ Y tế, là cơ sở chuyên ngành vệ sinh trực thuộc Bộ Y Tế. Ðến năm 1988, thì hợp nhất Phân hiệu Cán bộ quản lý thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh thành phố Hồ Chí Minh thành Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh như hiện nay ( theo Quyết định số 270/BYT-QÐ ngày 02/04/1988 của Bộ trưởng Bộ Y tế ). Theo Nghị định số 49/2003/NÐ-CP ngày 15-5-2003 của Chính Phủ, Viện Vệ sinh - Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Viện Vệ sinh - Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh ( Viện VSYTCC ) và hiện nay hoạt động theo Ðiều lệ tổ chức và hoạt động được qui định tại Quyết định số : 2390 / QÐ - BYT ngày 05 / 07 / 2006 của Bộ Trưởng Bộ Y tế. Tình hình tổ chức, nhân sự: Viện có 09 Phòng chức năng, viện có 09 Khoa chức năng, viện có 05 Trung tâm. Sứ mệnh của Viện Vệ Sinh – Y Tế Công Cộng Thành Phố Hồ Chí Minh là cung cấp chứng cứ khoa học, tiên phong triển khai các hoạt động nhằm đáp ứng chính xác và có hiệu quả nhu cầu phòng ngừa bệnh tật, nâng cao sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ cho người dân Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản