Bất Động Sản

Công Ty CP Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw

59 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Bất Động Sản

MDTI - DAVILAW giới thiệu về khóa học Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản, Quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn cả nước. Đáp ứng yêu cầu về cập nhật kiến thức của các cá nhân, tổ chức đồng thời thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 và Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản quy định về bắt buộc phải có Chứng chỉ khi tham gia hoạt động Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản

Đối Tượng Tham Gia

Cán bộ, nhân viên các Công ty và Trung tâm kinh doanh bất động sản, Công ty xây dựng, tổ chức tín dụng (ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính), Trung tâm thẩm định giá và các đối tượng kinh doanh bất động sản khác.

Thời Lượng

40 tiết

Nội Dung Khóa Học Bất Động Sản


Chương trình khóa học:
- Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh doanh bất động sản
- Chuyên đề 2: Thị trường bất động sản
- Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh bất động sản

Công Ty CP Sở Hữu Trí Tuệ Davilaw
59 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: (84)462756666
Website: http://davilaw.vn - Email: info@davilaw.vn
Davilaw Group là Công ty tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp với sức mạnh hợp nhất của 03 lĩnh vực: Dịch vụ pháp lý, đào tạo nghiệp vụ và tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng. Chúng tôi được thành lập với sứ mệnh giúp khách hàng của chúng tôi - các tổ chức và doanh nghiệp - nâng cao hiệu quả ...
Đồng bộ tài khoản