Chứng Chỉ B Tin Học Ứng Dụng (Mạng Căn Bản - Microsoft Access)

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Và Đào Tạo Ngắn Hạn - CFIS

ĐH Kinh tế - Luật, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Chứng Chỉ B Tin Học Ứng Dụng

Khóa học này sẽ trang bị cho học viên kiến thức tổn quát về mạng LAN, WAN, hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MS Access. Sau khi tham gia khóa học, học viên có thể xây dựng CSDL quản lý nhỏ và vừa (quản lý nhân sự, quản lý bán hàng...), truy vấn dữ liệu thông qua lưới QBE, ngôn ngữ SQL, xây dựng ứng dụng trên Form, Macro & ngôn ngữ lập trình VBA.

Đối Tượng Tham Gia

Đã có tin học văn phòng (CCA hoặc tương đương)

Thời Lượng

08 tuần/ 75 tiết

Nội Dung Khóa Học Chứng Chỉ B Tin Học Ứng Dụng


- Mạng căn bản
- Xây dựng cơ sở dư liệu Table
- Truy vấn dữ liệu Query
- Xây dựng ứng dụng bằng Form
- Tập lệnh Macro
- Bộ mã lệnh VBA

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học Và Đào Tạo Ngắn Hạn - CFIS
ĐH Kinh tế - Luật, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0837244545
Website: http://cfis.uel.edu.vn - Email: ttnnth@uel.edu.vn
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn được thành lập theo quyết định số 313/QĐ-ĐHKTL ngày 15 tháng 04 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật trên cơ sở sáp nhập hai trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.
Đồng bộ tài khoản