Chương Trình Đào Tạo Nghiệp Vụ Quản Lý Kho

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Toàn Cầu

Lầu 14 - 08B, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Quản Lý Kho

Khóa học này được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho người học có được những kỹ năng chủ yếu trong việc quản lý khối tài sản khổng lồ của doanh nghiệp mình – Kho hàng.
Chương trình cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ thuật và công cụ hữu dụng trong việc tổ chức, thiết kế, vận hành kho hàng một cách khoa học nhất, đảm bảo dòng lưu thông hàng hoá hiệu quả đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp. Trong điều kiện môi trường kinh doanh đang thay đổi liên tục cùng với những cơ hội và thách thức luôn tồn tại với mỗi tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quản lý kho hàng của bạn.

Mục tiêu khóa học
Sau khoá khóa học, học viên có thể:
- Xác định được tầm quan trọng của công việc quản lý kho. Hiểu biết và thể hiện được vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của người thủ kho.
- Hiểu được các nguyên tắc hàng hóa được bố trí trong kho.
- Vận dụng được tính chất đặc thù của hàng hóa để có phương pháp lưu trữ và sắp xếp hàng hóa phù hợp.
- Hiểu rõ và nắm vững các nghiệp vụ nhập, xuất và kiểm đếm

Đối Tượng Tham Gia

- Trưởng Chi nhánh, thủ kho, kế toán kho và các cán bộ đang làm công tác quản lý kho tại Doanh nghiệp
- Những đối tượng quan tâm đến lĩnh vực kho hàng.

Thời Lượng

04 buổi tối liên tục

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Quản Lý Kho


Phần 1: Tầm quan trọng trong việc quản lý kho hàng
- Nội dung:
+ Tầm quan trọng của công việc quản lý kho.
+ Các yêu cầu quản lý kho.
+ Các nguyên tắc vàng 5S, nguyên tắc 4 dễ, 4 không.
+ Vai trò, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của người thủ kho.

- Lợi ích:
+ Nhận diện vị trí và vai trò của kho bãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Hiểu được các công việc cần phải thực hiện trong công tác quản lý kho bãi.

Phần 2: Công việc bố trí, định vị, sắp xếp kho hàng.
- Nội dung:
+ Bố trí, định vị và thiết kế kho hàng
+ Các tiêu chuẩn đánh giá kho để phục vụ công tác lưu trữ và thuê kho.
+ Định vị và định lượng hàng hoá.
+ Nguyên tắc sắp xếp hàng hoá trong kho.
+ Các yêu cầu xếp hàng trong kho.

- Lợi ích:
+ Xác định vị trí, nhận diện và sắp xếp hàng hóa trong kho bãi phù hợp với điều kiện cụ thể.
+ Nhận diện được phương pháp lưu trữ hàng hóa trong kho, tổ chức quy trình xuất, nhập hàng hóa theo đúng phương pháp.
+ Nắm được các nguyên tắc định vị kho hàng và trên từng khu vực.

Phần 3: Các nghiệp vụ quản lý kho
- Nội dung:
+ Nghiệp vụ xuất nhập hàng và bảo quản hàng hóa trong kho.
+ Nghiệp vụ kiểm kê hàng hoá.
+ Các phương pháp kiểm đếm nhanh, chính xác và hiệu quả.

- Lợi ích:
+ Hiểu rõ quy trình nhập – xuất hàng và bảo quản hàng hoá.
+ Nắm vững các quy định bảo quản hàng hóa trong kho

Ưu Đãi Chung

2.000.000 đồng/ 01 khóa học cho học viên/ doanh nghiệp ghi danh trước ngày khai giảng 10 ngày hoặc đăng ký nhóm từ 03 người trở lên.

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Toàn Cầu
Lầu 14 - 08B, Tòa nhà Vincom 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Hồng Hạnh
Điện thoại: 0902 304 185
Website: http://globalhrsolutions.com.vn/ - Email: hanh.nguyen@globalhrsolutions.com.vn
Công ty chúng tôi chuyên tư vấn xây dựng hệ thống toàn diện cho các doanh nghiệp(tái cấu trúc hoặc các doanh nghiệp mới thành lập), hoặc tư vấn xây dựng từng phần: hệ thống lương (tư vấn hoặc coaching), hệ thống đánh giá năng lực (tư vấn hoặc coaching), bộ năng suất lao động (tư vấn hoặc coaching), hệ thống KPI (tư vấn hoặc coaching), tư vấn xây dựng hệ thống kế toán, thiết lập bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ cho các doanh nghiệp, v.v…

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản