Công Nghệ thông Tin (Liên Thông CĐ Lên ĐH)

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU

Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ thông Tin

Chương trình Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Ngành Công Nghệ thông Tin đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có khả năng tự học, có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm chắc các kiến thức cơ sở cơ bản và kiến thức chuyên ngành, có khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về khoa học Công nghệ thông tin. Cung cấp đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật tiếp cận với Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội Bạc Liêu, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới nề kinh tế nước nhà. Sau khi tốt nghiệp có thể làm các công việc tư vấn thiết kế, vận hành, bảo trì gia công các phần mềm, thực hiện các giải pháp xử lý thông tin, các hệ thống mạng tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học….

Đối Tượng Tham Gia

- Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Nếu tốt nghiệp các ngành gần: Cao đẳng sư phạm đào tạo 2 môn, trong đó có Tin học thì phải học bổ sung các học phần còn thiếu trong chương trình Cao đẳng

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ thông Tin


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khối kiến thức khoa học xã hội
+ Khối kiến thức khoa học tự nhiên
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Khối kiến thức cơ sở ngành
+ Khối kiến thức chuyên ngành chính
- Tốt nghiệp

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU
Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Người liên hệ: Trường Đại Học Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3822653
Website: http://blu.edu.vn - Email: mail@blu.edu.vn
Trường Đại học Bạc Liêu là một trường đại học được thành lập ngày 24-11-2006, theo quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập và nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu và Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu. Hoạt động theo cơ chế trường Đại học công lập. Nhiệm vụ chính của trường là góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho tỉnh Bạc Liêu, cũng như cho Miền Tây Nam Bộ. Trường đào tạo từ bậc Cao đẳng đến Đại học bao gồm các chuyên ngành như: Tin học, Sư phạm Toán - Tin, Nuôi trồng Thủy sản, Kế toán, Sư phạm Văn, Sư phạm Mầm Non... Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo với các trường đại học trong cả nước.
Đồng bộ tài khoản