Nuôi Trồng Thủy Sản (Liên Thông CĐ Lên ĐH)

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU

Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thủy Sản

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Liên Thông Cao Đẳng Lên Đại Học Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm việc hiệu quả trong môi trường tập thể, có ý thức và năng lực học tập suốt đời để nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn:
- Sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến thủy sản
- Sản xuất thức ăn cho nuôi thủy sản, quản lý môi trường nuôi trồng thủy sản
- Phòng trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản
- Chuyển giao công nghệ sản xuất giống, nuôi trồng thương phẩm, sản xuất thức ăn nuôi thủy sản và dịch vụ nuôi trồng thủy sản
- Bảo tồn động thực vật thủy sản quý hiếm
- Tư vấn kỹ thuật về quy hoạch và thiết kế cơ sở nuôi trồng thủy sản

Đối Tượng Tham Gia

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản

Thời Lượng

2 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Nuôi Trồng Thủy Sản


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội
+ Ngoại ngữ
+ Khoa học Tự nhiên và Tin học
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở
+ Kiến thức ngành chính
+ Kiến thức chung của ngành chính
+ Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
- Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp

Trường Đại Học Bạc Liêu - BLU
Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, Bạc Liêu
Người liên hệ: Trường Đại Học Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3822653
Website: http://blu.edu.vn - Email: mail@blu.edu.vn
Trường Đại học Bạc Liêu là một trường đại học được thành lập ngày 24-11-2006, theo quyết định số 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập và nâng cấp Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bạc Liêu và Trường Cao đẳng sư phạm Bạc Liêu. Hoạt động theo cơ chế trường Đại học công lập. Nhiệm vụ chính của trường là góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cho tỉnh Bạc Liêu, cũng như cho Miền Tây Nam Bộ. Trường đào tạo từ bậc Cao đẳng đến Đại học bao gồm các chuyên ngành như: Tin học, Sư phạm Toán - Tin, Nuôi trồng Thủy sản, Kế toán, Sư phạm Văn, Sư phạm Mầm Non... Ngoài ra, Trường còn liên kết đào tạo với các trường đại học trong cả nước.
Đồng bộ tài khoản