Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học

Trung Tâm Đào Tạo Quản Lý Và Công Nghệ Singapore - SMT

Phòng 609, Tòa nhà Bản Đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học

Công nghệ sinh học (CNSH) là một trong 4 hướng công nghệ và sản xuất được nhà nước xếp hàng ưu tiên lâu dài, mục tiêu của việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam là xây dựng công nghiệp sinh học trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất được các sản phẩm chủ lực, thiết yếu và đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. Chương trình đào tạo "Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học" cung cấp kiến thức và kỹ năng công nghệ sinh học cho sinh viên. Sau khi hoàn thành khóa học các học viên sẽ hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học một cách tổng quát có liên quan tới công nghệ sinh học. Có kiến thức cơ bản về toán học, vật lý học, sinh học, tin học để hỗ trợ cho việc học tập, có kỹ năng về ngoại ngữ để học tập và tham khảo tài liệu. Có thể tham gia quản lý sản xuất, chế biến thực phẩm và xử lý vấn đề môi trường và có kiến thức cơ bản về phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học, có khả năng tự học, tự nghiên cứu và đủ năng lực để tiếp tục học tập nâng cao trình độ, mở rộng kiến thức nhằm thích nghi tốt với nhu cầu đổi mới của đất nước.

Đối Tượng Tham Gia

Thời Lượng

Dành cho sinh viên ngành công nghệ sinh học của các trường cao đẳng, đại học.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Cử Nhân Công Nghệ Sinh Học


- Các phương pháp mang tính phân tích và miễn dịch.
- Chủ đề đặc biệt trong nghiên cứu y sinh.
- Công nghệ sinh học trong lĩnh vực cây trồng.
- Đạo đức sinh học.
- Các chủ đề trong công nghệ sinh học.
- Công nghệ sinh học trong lĩnh vực vật nuôi.
- Tin học ứng dụng trong lĩnh vực sinh vật.
- Nuôi cấy tế bào của động vật có vú và vi khuẩn.
- Công nghệ sinh học và hóa sinh ứng dụng.
- Vi sinh vật y khoa.
- Gốc sinh học của bệnh tật.
- Công nghệ sinh học trong lĩnh vực lương thực thực phẩm.
- Hóa sinh học trao đổi chất.
- Kỹ thuật sinh học và di truyền học phân tử thực hành.
- Tin sinh học và công nghệ sinh học trong lĩnh vực phân tử.
- Miễn dịch học lâm sàng.
- Kỹ năng trong khoa học ứng dụng.
- Sinh học cây trồng.
- Sinh học tế bào.
- Phạm vi công nghệ sinh học.
- Hóa sinh học.
- Giới thiệu môn di truyền học.
- Đa dạng sinh học.
- Giới thiệu môn tin sinh học.
- Nguyên lý của miễn dịch học.

Trung Tâm Đào Tạo Quản Lý Và Công Nghệ Singapore - SMT
Phòng 609, Tòa nhà Bản Đồ, 85 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (84)435561888
Website: http://smt.edu.vn - Email: contact@smt.edu.vn, saleshn@smt.edu.vn
Singapore Management & Technology Training Centre (SMT) trực thuộc công ty cổ phần quản lý và công nghệ Singapore Hà Nội. Các cổ đông đều là những người có tâm huyết và kinh nghiệm lâu năm trong ngành giáo dục và đào tạo tại Singapore và Việt Nam. Giấy chứng nhận đầu tư số 011032000089 do ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 5/3/2008 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 1302 do sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp ngày 4/11/2008. Với các lĩnh vực đào tạo: Tiếng Anh, quản trị kinh doanh, Marketing, thu mua và quản lý nguyên vật liệu, kỹ năng chuyên nghiệp. Với các đối tác chuyên nghiệp: Chartered Institute of Marketing - CIM (UK) - Management and Development Institute of Singapore - MDIS (Singapore) - Singapore Institute of Purchasing and Materia - Management SIPMM (Singapore) - International Business Development and Training IBDT (Singapore).
Đồng bộ tài khoản