Đấu Thầu Qua Mạng

Công Ty CP Đào Tạo Và Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế

Villa số 4, TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai,

Giới Thiệu Khóa Học

Kính gửi: QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 • Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng;
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong đó tại Khoản 1 Điều 37 có nêu rõ kể từ ngày 01/7/2016 nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu.

dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng” với các nội dung cụ thể như sau

Đối Tượng Tham Gia

Thời Lượng

Nội Dung Khóa Học


1. Thời gian học:

 • Khóa 01: Ngày 11 và 12 tháng 11/2017
 • Khóa 02: Ngày 25 và 26 tháng 11/2017
 • Khóa 03: Ngày 09 và 10 tháng 12/2017
 • Khóa 04: Ngày 23 và 24 tháng 12/2017

(Sáng từ 8h00 đến 11h30; chiều từ 13h30 đến 16h30).
2. Kính phí: 1.200.000đ/học viên.
3. Địa điểm học:

 • Tại Hà Nội: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, 220 Đường Láng, Hà Nội.
 • Tại Tp Hồ Chí Minh: Học viện Hành Chính Quốc Gia, Số 10, Đường 3/2, P12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
 • Tại Đà Nẵng: Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, 99 Hùng Vương, Tp Đà Nẵng

4. Giảng viên: Cán bộ phòng quản lý mạng đấu thầu - Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
5. Nội dung khóa học:

 • Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng: Chuyên đề này giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng, bao gồm:
  1. Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.
  2. Chức năng của bên mời thầu.
  3. Công nghệ bảo mật.
  4. Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng.
 • Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng Bên mời thầu, Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu: Chuyên đề này giúp Bên mời thầu thực hành các nội dung bao gồm:
  1. Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu.
  2. Đăng tải thông báo mời thầu.
  3. Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu.
 • Chuyên đề 3: Quy trình: Chuyên đề này giới thiệu các nội dung bao gồm:
  1. Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu.
  2. Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu.
  3. Tra cứu kết quả mở thầu dành cho Nhà thầu.
  5. Kết quả đạt được:
  Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng của Công ty CP ĐT và NC Quản ly kinh tế theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  Các học viên còn được cung cấp các địa chỉ mail, website để tư vấn trực tuyến miễn phí cho các học viên khi gặp những tình huống trong đấu thầu tại Quý Cơ quan.

6. Phương pháp đào tạo:

 • Học viên được hướng dẫn các bước trong quy trình đấu thầu trên máy tính. Học thực hành trực tiếp trên máy tính thực tế áp dụng.

 

Công Ty CP Đào Tạo Và Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế
Villa số 4, TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai,
Người liên hệ: Vũ Hồng Nhung
Điện thoại: 0982822147
Website: www.edupro.com.vn - Email: annarose62016@gmail.com
 • Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế ( EDUPRO) được thành lập theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0101984913 ngày 12/11/2007. EDUPRO được cơ quan NN cấp:
 • Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 7/4/2010 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XDCT.
 • Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 6/11/2009 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án ĐTXDCT.
 • Quyết định số 670/QĐ-BKHĐT ngày 19/5/2011 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư.
 • Quyết định số 39/QĐ-ATLĐ ngày 1/4/2014 của Cục ATLĐ Bộ Lao Động - TB và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhận CTCP Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý kinh tế.
 • Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ định giá đăng tải trên website của Bộ XD.
 • Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ đấu thầu đăng tải trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: muasamcong.mpi.gov.vn.

 

Đồng bộ tài khoản