Khóa học Quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội

Công Ty CP Đào Tạo Và Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế

Villa số 4, TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai,

Giới Thiệu Khóa Học Khóa học Quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế (EDUPRO) là đơn vị đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành chung cư theo Quyết định số 899/QĐ – BXD ngày 12/9/2016.
EDUPRO mở Lớp “ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Vận hành Nhà Chung Cư", “ Lớp Ban Quản trị Nhà Chung cư”, “ Quản lý VH Tòa nhà” và cấp Chứng chỉ theo Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng ban hành quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. .

Đối Tượng Tham Gia

Thời Lượng

Nội Dung Khóa Học Khóa học Quản lý vận hành nhà chung cư tại Hà Nội


THỜI GIAN KHAI GIẢNG KH VẬN HÀNH CHUNG CƯ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng:
Mở liên tục 2 khóa/tháng. Học các buổi tối trong tuần, thứ 7, CN nghỉ.
Kinh phí:

  • Lớp Vận hành nhà chung cư: 2.200.000 đ/học viên/1khoá học
  • Lớp Ban Quản trị Nhà chung cư: 1.500.000 đ/hv ( bao gồm học phí, tài liệu, tea-break).

Giảng viên: Bộ XD.

Đăng ký tham dự với chị Nhung: 0982822147/0988832118, Email: eduprohanoi@yahoo.com. Website: www.edupro.com.vn

Công Ty CP Đào Tạo Và Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế
Villa số 4, TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai,
Người liên hệ: Vũ Hồng Nhung
Điện thoại: 0982822147
Website: www.edupro.com.vn - Email: annarose62016@gmail.com
  • Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế ( EDUPRO) được thành lập theo Giấy Đăng ký kinh doanh số 0101984913 ngày 12/11/2007. EDUPRO được cơ quan NN cấp:
  • Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 7/4/2010 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XDCT.
  • Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 6/11/2009 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án ĐTXDCT.
  • Quyết định số 670/QĐ-BKHĐT ngày 19/5/2011 của Bộ XD về việc công nhận cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư.
  • Quyết định số 39/QĐ-ATLĐ ngày 1/4/2014 của Cục ATLĐ Bộ Lao Động - TB và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhận CTCP Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý kinh tế.
  • Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ định giá đăng tải trên website của Bộ XD.
  • Danh sách các cơ sở đào tạo nghiệp vụ đấu thầu đăng tải trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: muasamcong.mpi.gov.vn.

 


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản