Điều Dưỡng Đa Khoa

Trường Trung Cấp Công Nghệ Và Y Tế Pasteur

101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Điều Dưỡng Đa Khoa

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành điều dưỡng xây dựng và ban hành dựa trên chương trình điều dưỡng trung cấp của bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo thông tư 19/2010/TT - BGDĐT ngày 05 tháng 07 năm 2010 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp TCCN với chức danh điều dưỡng. Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc ở các bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng mạch, các cơ quan đơn vị chuyên ngành y tế khác hoặc các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần y tế. Sau khi tốt nghiệp được học liên thông lên trình độ đại học với bất kỳ trường ĐH Y nào trong hệ thống giáo dục quốc dân có đào tạo liên thông ngành điều dưỡng theo quy định của bộ y tế và bộ giáo dục đào tạo.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT, THCS và những học viên đã tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành sức khỏe muốn nâng cao và bổ sung kiến thức

Thời Lượng

- 12 tháng cho HS đã tốt nghiệp trung cấp nhóm ngành sức khỏe
- 20 tháng cho HS đã tốt nghiệp THPT
- 27 tháng cho HS thi trượt tốt nghiệp THPT
- 36 tháng cho HS đã tốt nghiệp THCS

Nội Dung Khóa Học Điều Dưỡng Đa Khoa


- Các học phần chung
- Các học phần cơ sở
+ Vi sinh - Ký sinh trùng
+ Giải phẫu - Sinh lý
+ Dược lý
+ Sức khỏe - Môi trường - Vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người
+ Dinh dưỡng - tiết chế
+ Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng
+ Điều dưỡng cơ sở
+ Tâm lý - Giáo dục sức khỏe
+ Y học cổ truyền
- Các học phần chuyên môn
+ Kiểm soát nhiễm khuẩn
+ Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực
+ Chăm sóc người bệnh nội khoa 1
+ Chăm sóc người bệnh nội khoa 2
+ Chăm sóc người bệnh ngoại khoa
+ Chăm sóc sức khỏe trẻ em
+ Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
- Các học phần tự chọn
+ Điều dưỡng cộng đồng
+ Vệ sinh phòng bệnh
- Các học phần thực tập cơ bản (Lâm sàn và cộng đồng)
+ Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 1
+ Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh nội khoa 2
+ Thực tập chăm sóc sức khỏe người bệnh ngoại khoa
+ Thực tập chăm sóc sức khỏe trẻ em
+ Thực tập chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình
+ Thực tập Điều dưỡng cộng đồng
- Thực tập tốt nghiệp

Trường Trung Cấp Công Nghệ Và Y Tế Pasteur
101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Trung Cấp Công Nghệ Và Y Tế Paste
Điện thoại: 0983478886
Website: http://www.trungcapytehanoi.com - Email: duocsyhanoi@gmail.com
Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trường là một trung tâm đào tạo chất lượng cao bậc trung cấp chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, y tế. Các văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ y tế vào lao động sản xuất. Trường là một cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chúng tôi xin cám ơn và sẵn sàng đón nhận sự hợp tác của các cơ sở đào tạo, các tổ chức và cá nhân trong cả nước trong việc cung cấp các thông tin tuyển sinh mới hoặc góp ý trên website này.
Đồng bộ tài khoản