Dược Sỹ

Trường Trung Cấp Công Nghệ Và Y Tế Pasteur

101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Dược Sỹ

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Dược sĩ xây dựng và ban hành dựa trên chương trình dược sĩ của bộ giáo dục và đào tạo. Sau khi học xong, người học được cấp bằng tốt nghiệp TCCN với chức danh dược sĩ trung cấp hoặc được đào tạo liên thông lên cao đẳng hoặc đại học Dược theo quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục. Học viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các công ty dược, nhà thuốc, khoa dược xét nghiệm của các bệnh viện, khoa dược của trung tâm y tế, phòng mạch, các cơ quan đơn vị chuyên ngành dược, y tế khác hoặc các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức dịch vụ khác có liên quan đến ngành dược.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT, THCS và những học viên tốt nghiệp trung cấp các nhóm ngành sức khỏe

Thời Lượng

- 12 tháng cho HS đã tốt nghiệp trung cấp hoặc các nhóm ngành sức khỏe
- 20 tháng cho HS đã tốt nghiệp THPT
- 27 tháng cho HS thi trượt tốt nghiệp THPT
- 36 tháng cho HS đã tốt nghiệp THCS

Nội Dung Khóa Học Dược Sỹ


- Các học phần chung
- Các học phần cơ sở
+ Viết, đọc tên thuốc
+ Thực vật dược liệu
+ Hóa phân tích
+ Y học cơ sở
+ Truyền thông giáo dục sức khỏe
+ Tổ chức và quản lý y tế
- Các học phần chuyên môn
+ Dược liệu
+ Bào chế
+ Quản lý dược
+ Hóa dược - Dược lý
+ Kiểm nghiệm
+ Bảo quản thuốc
- Thực tập cơ sở
- Thực tập tốt nghiệp

Trường Trung Cấp Công Nghệ Và Y Tế Pasteur
101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Trường Trung Cấp Công Nghệ Và Y Tế Paste
Điện thoại: 0983478886
Website: http://www.trungcapytehanoi.com - Email: duocsyhanoi@gmail.com
Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trường là một trung tâm đào tạo chất lượng cao bậc trung cấp chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, y tế. Các văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia.Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ y tế vào lao động sản xuất. Trường là một cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ y tế nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chúng tôi xin cám ơn và sẵn sàng đón nhận sự hợp tác của các cơ sở đào tạo, các tổ chức và cá nhân trong cả nước trong việc cung cấp các thông tin tuyển sinh mới hoặc góp ý trên website này.
Đồng bộ tài khoản