Đọc, Kiểm Tra Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Công Ty Tư Vấn & Đào Tạo Kế Toán Bác Thành - BT

51- Võng Thị, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Đọc, Kiểm Tra Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Đây là khóa học kế toán đặc biệt, được Công Ty Tư Vấn & Đào Tạo Kế Toán Bác Thành thiết kế cô đọng, với mục tiêu giúp các học viên:
- Giúp cho các học viên nắm vững cách đọc và kiểm tra tính chính xác của một Bản Báo cáo Tài chính, tìm ra các sai sót, nếu có.
- Giúp học viên tính toán và phân tích các hệ số tài chính, từ đó nhận thức đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các quyết định điều chỉnh hoạt động hoặc quyết định về đầu tư, phòng tránh các rủi ro có thể phân tích báo cáo tài chính.

Đối Tượng Tham Gia

Các Giám đốc, chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kiểm toán viên, chuyên viên tín dụng ngân hàng và các nhà đầu tư.

Thời Lượng

5 buổi

Nội Dung Khóa Học Đọc, Kiểm Tra Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính


- Đọc & kiểm tra báo cáo tài chính.
+ Tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số cơ bản trong Báo cáo Tài chính.
+ Kiểm tra phát hiện kịp thời các sai sót có thể, trong các hợp phần của BCTC: Bảng cân đối tài khoản; Bảng cân đối kế toán; Quyết toán thuế TNDN; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
+ Thực hành trên các BCTC điển hình.
- Phân tích báo cáo tài chính.
+ Phương pháp tính và ý nghĩa cơ bản của các hệ số: Hệ số sinh lời; Hệ số thanh toán; Hệ số cấu trúc tài sản; Hệ số cấu trúc nợ phải trả; Hệ số tín dụng…
+ Các quyết định cần thiết dựa trên phân tích BCTC.
+ Thực hành phân tích một số BCTC điển hình.

Công Ty Tư Vấn & Đào Tạo Kế Toán Bác Thành - BT
51- Võng Thị, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng tư vấn đào tạo
Điện thoại: (844)37538232
Website: http://bacthanh.vn - Email: bacthanh@fpt.vn
Công Ty Tư Vấn & Đào Tạo Kế Toán Bác Thành được thành lập ngày 26-12-2000 với chính sách chất lượng:
- Mọi suy nghĩ, mọi hành động, hướng vào nhận dạng và thoả mãn nhu cầu đào tạo của học viên - Khách hàng quan trọng số một của của Công ty.
- Chương trình tối ưu - Phương pháp tiên tiến - Không gian phát triển.
- Liên tục cải tiến để khách hàng ngày càng hài lòng hơn về dịch vụ của Công ty.
Tầm nhìn:
- Xã hội càng phát triển, càng cần những người giỏi nghề.
- Người giỏi nghề, sẽ có nhiều khả năng tạo lập thành công cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng.
- Đào tạo là phương cách tốt nhất giúp cho con người có nghề và giỏi nghề.
Sứ mệnh:
- Nhiệm vụ lâu dài và xuyên suốt của Công ty: Phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Hiện tại, Công ty tập trung vào phát triển và thực hiện các chương trình nhằm tạo ra các Kế toán giỏi.
Đồng bộ tài khoản