Kế Toán Dành Cho Giám Đốc Và Chủ Doanh Nghiệp

Công Ty Tư Vấn & Đào Tạo Kế Toán Bác Thành - BT

51- Võng Thị, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Dành Cho Giám Đốc Và Chủ Doanh Nghiệp

Là Giám đốc hoặc Chủ doanh nghiệp, bạn muốn trang bị các kiến thức cần thiết về kế toán, để phục vụ cho công tác quản lý của bạn, trong một thời gian ngắn nhất!
Bạn đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp hoặc nắm giữ một vị trí chủ chốt trong công ty, và do vậy, cần trang bị nhanh những kiến thức Kế toán thiết yếu!
Chương trình “Đào tạo Kế toán, dành riêng cho Giám đốc & Chủ doanh nghiệp”, do Công Ty Tư Vấn & Đào Tạo Kế Toán Bác Thành thiết kế và thực hiện, chính là để dành cho những người như bạn.

Đối Tượng Tham Gia

- Các bạn đã và đang giữ các vị trí Giám đốc điều hành hoặc Chủ doanh nghiệp, nhưng chưa có điều kiện trang bị công cụ kế toán.
- Các bạn đang có kế hoạch thành lập doanh nghiệp hoặc nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty.
- Các bạn đang là Kế toán trưởng, Kế toán Tổng hợp, các bạn làm Kiểm toán viên, Chuyên viên tín dụng ngân hàng...

Thời Lượng

12 buổi (3 tiết/buổi)

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Dành Cho Giám Đốc Và Chủ Doanh Nghiệp


- Nguyên lý Kế toán.
+ Tổng quan về Kế toán doanh nghiệp.
+ Hệ thống Tài khoản Kế toán.
+ Hệ thống Chứng từ Kế toán.
+ Hệ thống Sổ sách Kế toán.
+ Hệ thống Báo cáo Kế toán.
+ Căn bản về phương pháp Kế toán hàng hoá, nguyên vật liệu, giá vốn.
+ Căn bản về khấu hao tài sản cố định.
+ Căn bản về giá thành sản phẩm.
+ Các thuật ngữ kế toán thường gặp.
- Đọc & kiểm tra báo cáo tài chính.
+ Tìm hiểu ý nghĩa của các chỉ số cơ bản trong Báo cáo Tài chính.
+ Kiểm tra phát hiện kịp thời các sai sót có thể, trong các hợp phần của BCTC: Bảng cân đối tài khoản; Bảng cân đối kế toán; Quyết toán thuế TNDN; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Thực hành trên các BCTC điển hình.
- Phân tích báo cáo tài chính.
+ Phương pháp tính và ý nghĩa cơ bản của các hệ số: Hệ số sinh lời; Hệ số thanh toán; Hệ số cấu trúc tài sản; Hệ số cấu trúc nợ phải trả; Hệ số tín dụng….
+ Các quyết định cần thiết dựa trên phân tích BCTC.
+Thực hành phân tích một số BCTC điển hình.

Ưu Đãi Chung

- Phần I: 8 buổi (3 tiết/buổi); Học phí: 1.200.000VNĐ.
- Phần II: 5 buổi (3 tiết/buổi); Học phí: 1.500.000VNĐ.

Công Ty Tư Vấn & Đào Tạo Kế Toán Bác Thành - BT
51- Võng Thị, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng tư vấn đào tạo
Điện thoại: (844)37538232
Website: http://bacthanh.vn - Email: bacthanh@fpt.vn
Công Ty Tư Vấn & Đào Tạo Kế Toán Bác Thành được thành lập ngày 26-12-2000 với chính sách chất lượng:
- Mọi suy nghĩ, mọi hành động, hướng vào nhận dạng và thoả mãn nhu cầu đào tạo của học viên - Khách hàng quan trọng số một của của Công ty.
- Chương trình tối ưu - Phương pháp tiên tiến - Không gian phát triển.
- Liên tục cải tiến để khách hàng ngày càng hài lòng hơn về dịch vụ của Công ty.
Tầm nhìn:
- Xã hội càng phát triển, càng cần những người giỏi nghề.
- Người giỏi nghề, sẽ có nhiều khả năng tạo lập thành công cho bản thân và đóng góp cho cộng đồng.
- Đào tạo là phương cách tốt nhất giúp cho con người có nghề và giỏi nghề.
Sứ mệnh:
- Nhiệm vụ lâu dài và xuyên suốt của Công ty: Phát triển và thực hiện các chương trình đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
- Hiện tại, Công ty tập trung vào phát triển và thực hiện các chương trình nhằm tạo ra các Kế toán giỏi.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản