Giải Pháp Chống Tấn Công Oracle10g Nâng Cao

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Giải Pháp Chống Tấn Công Oracle10g Nâng Cao

Kết quả sau khi tham gia khóa học
- Chứng chỉ bảo mật VOS10M của VietPace cấp nếu đạt kì thi cuối khóa
- Áp dụng được ngay các giải pháp chống tấn công nâng cao học được từ khóa học
- Khả năng tư vấn giải pháp bảo mật Oracle cao cấp cho khách hàng
- Giáo trình khóa học được biên soạn bằng tiếng Việt
- Các phần mềm bảo mật dùng cho khóa học
- Được tham khảo miễn phí hàm trăm đầu sách kiện toàn bảo mật và tấn công
- Được tham khảo giải pháp bảo mật từ chính hãng www.appsecinc.com

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên viên quản trị Oracle Database cấp cao
- Phát triển ứng dụng Oracle PL/SQL
- Chuyên gia tư vấn bảo mật cấp cao
- Chuyên gia bảo mật
- Quản lý hệ thống tin học Oracle

Thời Lượng

16 giờ

Nội Dung Khóa Học Giải Pháp Chống Tấn Công Oracle10g Nâng Cao


- Tổng quan bảo mật Oracle nâng cao
- Các công cụ và môi trường làm việc cho giải pháp bảo mật nâng cao
- Mã hóa dữ liệu nâng cao với TDE
- Mã hóa và tính nguyên vẹn dữ liệu cho môi trường mạng Oracle Server - Client
- Cấu hình mã hóa và nguyên vẹn dữ liệu cho kết nối kiểu Thin JDBC
- Xác thực RADIUS
- Xác thực Kerberos
- Xác thực SSL
- Sử dụng Oracle Wallet Manager

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản