Giám Đốc Chất Lượng Theo Chuẩn Mực ISO 9001:2008

Công Ty TNHH Khoa Học Ứng Dụng QMC

Phòng 212 - Tòa nhà CT2.ĐN1, Khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Chất Lượng

Khóa học này được thiết kế để giúp cho học viên nắm bắt được:
- Hiểu rõ vai trò của Giám đốc chất lượng trong việc duy trì hiệu lực và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.
- Đưa ra cách thức nhận dạng, xử lý sự không phù hợp, hành động khắc phục, quản trị rủi ro một cách phù hợp và hiệu quả nhất.
- Cách thức tổ chức một cách hiệu quả các công việc của Giám đốc chất lượng.
- Nắm rõ và áp dụng hiệu quả “8 nguyên tắc Quản lý chất lượng” trong hoạt động Doanh nghiệp;
- Hiểu rõ ý nghĩa của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9001:2008 và cách “tiếp cận theo quá trình” trong việc quản lý công việc của Doanh nghiệp.
- Hiểu rõ hơn các yêu cầu của ISO9001:2008 đối với hệ thống quản lý, để từ đó xây dựng các quy định quản lý phù hợp với thực trạng Doanh nghiệp.
- Nắm rõ đặc tính của hệ thống quản lý từ đó duy trì hiệu lực và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
- Hiểu rõ phương pháp và cách thức xử lý sự không phù hợp thực hiện “hành động khắc phục – Hành động phòng ngừa”.
- Tổ chức một cuộc đánh giá chất lượng nội bộ và xem xét của lãnh đạo…vv

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo trong các đơn vị (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc)
- Đỗi ngũ quản lý cấp trung của các đơn vị (Các Giám đốc chức năng, đại diện lãnh đạo chất lượng, các Trưởng/Phó các phòng/ ban/ bộ phận/ ca trưởng/ đốc công/ trưởng xưởng/ quản đốc...)

Thời Lượng

8 buổi

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Chất Lượng


- Phần 1: Khái quát chung về chất lượng
+ Diễn giải một số thuật ngữ thường được sử dụng trong quản lý chất
- Phần 2: Các giai đoạn phát triển của quản lý chất lượng (KCS-QC-QA-TQM-TQA)
- Phần 3: Hai nền tảng xây dựng lên hệ thống Quản lý chất lượng của Doanh nghiệp.
+ 8 nguyên tắc quản lý chất lượng. (Bài tập 1: Quyết định dựa trên sự kiện)
+ Vòng tròn cải tiến năng suất chất lượng (Deming-PDCA)
- Phần 4: Các yêu cầu đối với HT Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008
+ Diễn giải các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý chất lượng.
+ Hệ thống văn bản, quy trình theo tiêu Chuẩn TCVN ISO9001:2008
- Phần 5: Chân dung Giám đốc chất lượng
+ Vị trí, vai trò, quyền hạn của Giám đốc chất lượng trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008
- Phần 6: Hướng dẫn đánh giá nội bộ (đánh giá hiệu quả công việc) + Cách thức xây dựng kế hoạch đánh giá.
+ Yêu cầu đối với chuyên gia đánh giá nội bộ.
+ Hướng dẫn đánh giá hiệu quả công việc của các bộ phận phòng ban.
- Phần 7: Hướng dẫn tiến hành xem xét của lãnh đạo doanh nghiệp theo ISO9001:2008
+ Các yêu cầu đối với việc xem xét của lãnh đạo trong hệ thống quản lý.
- Phần 8: Tổng kết khóa học
+ Thảo luận/ giải đáp
+ Bài kiểm tra cuối khóa.

Công Ty TNHH Khoa Học Ứng Dụng QMC
Phòng 212 - Tòa nhà CT2.ĐN1, Khu đô thị Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Người liên hệ: Công Ty TNHH Khoa Học Ứng Dụng QMC
Điện thoại: 0983129526/04.36408365
Website: http://qmc-hn.com - Email: chatluong@qmc-hn.com
Công ty QMC được hình thành dựa trên ý tưởng nghiên cứu và xây dựng các giải pháp tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp hướng tới việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo các tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam (ISO9000 -ISO22000 - ISO14000 - ISO27000 - SA8000). QMC được viết tắt theo các chữ cái đầu tiên của cụm từ Tiếng Anh: quality managerment company (Quản lý chất lượng), Và đó cũng là nền tảng phát triển và phương châm của QMC trong việc nghiên cứu, đưa ra các giải pháp tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả cho khách hàng. Thế mạnh của QMC là sự kết hợp thành công từ kinh nghiệm tư vấn cho mọi thành phần doanh nghiệp trong, ngoài nước và việc tìm ra các giải pháp thực tiễn, đồng thời luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp trong chất lượng dịch vụ. Các chuyên gia tư vấn của QMC đã trải qua những khóa đào tạo đặc biệt về hệ thống quản lý ở trong nước và ngoài nước. Với nhiều năm công tác thực tiễn trong lĩnh vực Đào tạo, Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý, sẽ cống hiến hết mình cho khách hàng và không ngừng cải tiến để luôn luôn cung cấp cho khách hàng một dịch vụ: Chuyên nghiệp - Hiệu quả. Mục tiêu phấn đấu của QMC là không ngừng nâng cao chất lượng và uy tín của mình để trở thành người bạn đồng hành của Doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển.
Đồng bộ tài khoản