HACCP - ISO 22000 - FSSC

Trung Tâm Đào Tạo GBD

284/73/22 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học HACCP - ISO 22000 - FSSC

Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 đã trở thành một tiêu chuẩn mang tính chuẩn mực, phổ biến nhất trong quản lý chất lượng an toàn của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên toàn thế giới và được xem như công cụ kiểm soát toàn diện an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc học ISO 22000 cho sinh viên ngành thực phẩm, sinh viên học các ngành khác có định hướng làm thực phẩm đã trở nên quan trọng. Các công ty tuyển dụng không yêu cầu bạn phải biết về ISO 22000, nhưng nếu bạn biết về ISO 22000 và thậm chí có nhiều kiến thức, kinh nghiệm về ISO 22000 thì lại là một lợi thế. Việc có được chứng chỉ trong bộ hồ sơ xin việc là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là kiến thức về ISO22000. Bởi vì chứng chỉ chỉ giúp cho bạn vượt qua được vòng xét chọn hồ sơ tuyển dụng, để đi sâu hơn vào các vòng phỏng vấn sau đó và nhất là phát huy được hiệu quả công việc, thăng tiến trong công việc sau khi được nhận bạn cần phải có kiến thức, lòng đam mê về lĩnh vực này.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên ngành thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch, nông lâm, và các ngành có liên quan; có định hướng làm việc trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm.
- Các học viên quan tâm đến tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2005.

Thời Lượng

2 ngày.

Nội Dung Khóa Học HACCP - ISO 22000 - FSSC


- Giới thiệu khóa học.
- Mục đích áp dụng ISO 22000:2005.
- Khái quát nguyên lý vận hành ISO 22000:2005.
- Một số khái niệm cần nhớ về ISO 22000:2005.
- Các yêu cầu của ISO 22000:2005.
- Điều khoản 4 - các yêu cầu hệ thống tài liệu - hồ sơ.
- Điều khoản 5 - trách nhiệm của lãnh đạo.
- Điều khoản 6 - quản lý nguồn lực.
- Điều khoản 7 - hoạch định và tạo sản phẩm an toàn
- Điều khoản 8 - Thẩm định, thẩm tra và cải tiến
- Tổng kết
- Hỏi và đáp
- Bài thi.

Ưu Đãi Chung

- Sinh viên học phí: 1.100.000đ.
- Học viên đã đi làm của Công ty học phí: 1.500.000đ (Có lấy hóa đơn).
- Các bạn sinh viên mới ra trường, các bạn đã đi làm và tự bỏ tiền đi học thì học phí được tính như sinh viên - không lấy hoá đơn, chỉ nhận phiếu thu.

Trung Tâm Đào Tạo GBD
284/73/22 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo GBD
Điện thoại: 035035899 - 0909252419
Website: http://www.gbd.edu.vn - Email: gbd@gbd.edu.vn
Trung tâm đào tạo GBD là trung tâm trực thuộc công ty TNHH phát triển công nghệ sinh học toàn cầu. Hoạt động chính của công ty là:
- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (không hoạt động tại trụ sở).
- Bán buôn phân bón.
- Bán buôn thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).
- Bán lẻ thủy sản (Thực hiện đúng theo Quyết định số 64/20).

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản