Hợp Nhất Báo Cáo Tài Chính

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Á Châu

P1-2 Lầu 1, 212B/1 Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Báo Cáo Tài Chính

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích mang đến cho học viên khả năng nắm bắt các kỹ thuật hợp nhất báo cáo tài chính tốt nhất. Cụ thể:
- Được nhìn nhận lại bản chất của qui trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Được tiếp cận vấn đề theo cách: Phân tích thực tế.
- Được tiếp cận một số tình huống cụ thể và xây dựng khả năng tự tìm hiểu tình huống, tự đưa ra các giải pháp, từ đó có thể xây dựng nền tảng cho việc tự đưa ra giải pháp cho những tình huống của Tập đoàn mình.
- Được nhìn nhận tất cả các vấn đề trên thông qua tình huống cụ thể tại một Tập đoàn cụ thể, từ đó có thể dễ hình dung và áp dụng với Tập đoàn của mình

Đối Tượng Tham Gia

- Trưởng phó phòng kế toán của Tập đoàn, tổng công ty, các công mẹ con
- Các đối tượng quan tâm khác

Thời Lượng

Tổng thời gian đào tạo từ 6 buổi

Nội Dung Khóa Học Báo Cáo Tài Chính


- Tổng quan về kế toán tập đoàn
+ Các loại đầu tư và phương pháp kế toán đầu tư
+ Trình bày thông tin các bên liên quan
+ Xác định quyền kiểm soát
+ Trình tự hợp nhất báo cáo tập đoàn
- Các quy trình hợp nhất
+ Các thủ tục hợp nhất báo cáo tài chính
+ Cách xác định tỷ lệ lợi ích
+ Loại trừ khoản đầu tư của Công ty mẹ
+ Xác định lợi thế thương mại
+ Lợi ích cổ đông thiểu số
+ Các giao dịch nội bộ
+ Các kỹ thuật hợp nhất và ví dụ minh họa
+ Lập bảng tổng hợp điều chỉnh
+ Lập báo cáo tài chính hợp nhất

Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Á Châu
P1-2 Lầu 1, 212B/1 Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Cơ sở 1
Điện thoại: (08) 66757886
Website: http://www.ketoanthuctien.com - Email: ketoanthuctien@gmail.com
Trung Tâm Đào Tạo Kế Toán Á Châu được thành lập bởi một tập thể lãnh đạo có nhiệt huyết, có hàng chục năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Tư vấn dịch vụ kế toán, thuế và đào tạo kế toán thực tế. Chuyên viên làm việc cho Á Châu gồm những người có trình độ Tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, cử nhân tốt nghiệp từ các trường Đại học Kinh tế, Ngân hàng, Đại học Luật. Á Châu luôn tâm niệm góp phần nâng cao giá trị tăng thêm cho các doanh nghiệp, các tổ chức,các cá nhân thông qua chất lượng của từng dịch vụ mà Á Châu cung cấp như: dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, tư vấn quản lý và dịch vụ đào tạo kế toán nhằm mang lại lợi ích đích thực cho khách hàng. Không chỉ phát triển mạnh và có uy tín về lĩnh vực dịch vụ kế toán, với chương trình đào tạo kế toán qua chứng từ gốc và áp dụng trên mô hình phòng dạy kế toán thực tế của chúng tôi cũng không ngừng lớn mạnh là cầu nối cho rất nhiều học viên tìm việc đến với Doanh nghiệp. Cùng với các hoạt động truyền thông, hợp tác đối tác là các trường đào tạo, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các cộng đồng mạng và hiệp hội doanh nghiệp, song hành với hoạt động cung cấp dịch vụ của mình, Á Châu đã và đang không ngừng mở rộng cộng đồng tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực tài chính kế toán. Với trình độ đội ngũ chuyên viên và những kinh nghiệm thực tiễn của mình, Á Châu sẽ là đơn vị đi tiên phong, dẫn đầu trong hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên ngành tài chính kế toán và luôn đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản