Kỹ Năng Quản Lý Cho Cán Bộ Cấp Phòng Ban

Viện Kinh Tế Và Thương Mại Quốc Tế - iEIT

Phòng 1007, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý

Khóa học được thiết kế đặc biệt ngắn gon, súc tích nhưng cung cấp đầy đủ cho học viên những kỹ năng cần thiết cho một nhà quản lý. Khóa học mong muốn đem lại cho học viên một cái nhìn toàn diện và sâu sắc thông qua những bài thực hành trong từng buổi học để người học có thể áp dụng thực tế vào công việc quản lý của mình. Mục tiêu khóa học:
- Rà soát lại toàn bộ cấu trúc tổ chức và hệ thống chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp.
- Phân tích dòng chảy kinh doanh và thiết lập/ cải thiện quy trình hoạt động.
- Cung cấp kiến thức quản lý cốt lõi cho cán bộ quản lý.
- Hướng dẫn xây dựng KPI cơ bản theo vị trí làm việc.
- Phân bổ mục tiêu kinh doanh và xây dựng KPI mục tiêu.

Đối Tượng Tham Gia

- Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc
- Cán bộ quản lý trung và cao cấp
- Cán bộ sắp được bổ nhiệm thăng chức
- Cá nhân quan tâm đến quản lý.

Thời Lượng

10 buổi học

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý


- Buổi 1: Tư duy nghề nghiệp – Phân tích hệ thống quản trị
- Buổi 2: Năng lực tư duy chiến lược
- Buổi 3: Phân tích dòng chảy kinh doanh
- Buổi 4: Thiết kế hệ thống tổ chức và quy trình quản lý
- Buổi 5: Thiết kế vị trí làm việc, Xây dựng mô tả công việc
- Buổi 6: Phân bổ và kiểm soát mục tiêu
- Buổi 7: Xây dựng chỉ tiêu đánh giá nhân viên
- Buổi 8: Xây dựng hệ thống báo cáo dựa trên KPI
- Buổi 9: Lập kế hoạch và Tổ chức thực hiện
- Buổi 10: Hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo và Kiểm soát tài chính doanh nghiệp chủ động

Viện Kinh Tế Và Thương Mại Quốc Tế - iEIT
Phòng 1007, tầng 10 nhà A, Đại học Ngoại Thương, 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: Trực Tiếp
Điện thoại: 0432595158
Website: http://ieit.edu.vn - Email: eit@ftu.edu.vn
Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế được thành lập theo quyết định số 779/QĐ-ĐHNT-TCHC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tài chính, có con dấu và tài khoản riêng. Sứ mệnh: Xây dựng Viện thành nơi hội tụ và tỏa sáng của tri thức, đảm bảo tốt điều kiện để các thành viên sáng tạo và phát triển, kiến tạo được các sản phẩm khoa học và giáo dục với hàm lượng giá trị gia tăng cao hướng tới thỏa mãn tối đa nhu cầu thiết thực của khách hàng. Đến năm 2015: Là thương hiệu có uy tín trên thị trường cung ứng dịnh vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn và đào tạo doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến năm 2020: Trở thành thương hiệu được biết đến trong khu vực.
Đồng bộ tài khoản