Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận Mới - TNM

19/376 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Sau khoá huấn luyện, học viên sẽ tiếp thu và áp dụng iểu rõ tầm quan trọng của công việc quản lý tốt thời gian. Xác định rõ những trở ngại trong việc quản lý thời gian trong công việc của mình và các giải pháp đề xuất để quản lý tốt thời gian. Nắm vững và áp dụng tốt các phương pháp quản lý thời gian hiệu quả. Xây dựng lịch làm việc theo thứ tự ưu tiên. Lên kế hoạch làm việc theo từng tháng, từng tuần và mỗi ngày. Áp dụng tốt quy trình 6 bước trong việc lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong công việc.

Đối Tượng Tham Gia

Các bạn trẻ, nhân viên, quản lý của công ty và doanh nghiệp

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian


Nội dung chương trình đào tạo:
- Lợi ích của việc quản lý tốt thời gian.
- Các trở ngại trong việc quản lý thời gian – Những giải pháp đề xuất để quản lý thời gian hiệu quả.
- Mô hình 4 khung trong việc quản lý thời gian.
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên.
- Công cụ phân loại công việc và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
- Quy luật 80/20 trong việc sắp xếp thứ tự ưu tiên.
- Lên kế hoạch hành động hàng tháng, hàng tuần và mỗi ngày.
- Quy trình 6 bước trong việc lập kế hoạch.

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận Mới - TNM
19/376 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận
Điện thoại: 04.22113773
Website: http://www.thucnhanmoi.com - Email: thucnhanmoi@gmail.com
Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Thức Nhận Mới (TNM) là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Cung cấp giải pháp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Sứ mệnh của Công ty “Con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp”, bằng một phương pháp tiếp cận khác biệt TNM cam kết mang đến các giải pháp hữu hiệu trong Đào tạo và quản lý con người cho Doanh nghiệp. Chúng tôi xác định các giá trị cốt lõi của thương hiệu TNM là dịch vụ Đào tạo chuyên nghiệp dành cho tất cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cung cấp giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp trong việc quản lý con người. Cung cấp giảng viên và chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho các công ty đào tạo tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản