Kỹ Năng Kèm Cặp Và Giám Sát Nhân Viên

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận Mới - TNM

19/376 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Kèm Cặp Và Giám Sát Nhân Viên

Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực hướng dẫn công việc cho nhân viên trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Khóa học được thiết kế cho các cấp giám sát, quản lý, các nhân viên được dự kiến đề bạt lên các vị trí giám sát, quản lý và những người có trách nhiệm hướng dẫn công việc cho nhân viên khác.

Đối Tượng Tham Gia

Các nhà quản lỹ, lãnh đạo của công ty và doanh nghiệp

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Kèm Cặp Và Giám Sát Nhân Viên


- Người quản lý và kết quả công việc của nhân viên
- Tạo môi trường thuận lợi cho kèm cặp nhân viên: Thống nhất trước ý nghĩa và lợi ích của việc kèm cặp
- Xác định đúng lĩnh vực cần kèm cặp kỹ năng
- Áp dụng hiệu quả các kỹ năng và công cụ kèm cặp nhân viên: Công cụ EDAC - chỉ dẫn nhân viên một kỹ năng mới; Công cụ 4P - hỗ trợ nhân viên giải quyết vấn đề; Công cụ FBI, STARA - cho phản hồi để nhân viên cải thiện công việc
- Đánh giá tiến bộ và duy trì hoạt động kèm cặp nhân viên
- Kỹ năng khích lệ, động viên nhân viên

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận Mới - TNM
19/376 Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Công Ty TNHH Đào Tạo Và Tư Vấn Thức Nhận
Điện thoại: 04.22113773
Website: http://www.thucnhanmoi.com - Email: thucnhanmoi@gmail.com
Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn Thức Nhận Mới (TNM) là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và Cung cấp giải pháp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp. Sứ mệnh của Công ty “Con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp”, bằng một phương pháp tiếp cận khác biệt TNM cam kết mang đến các giải pháp hữu hiệu trong Đào tạo và quản lý con người cho Doanh nghiệp. Chúng tôi xác định các giá trị cốt lõi của thương hiệu TNM là dịch vụ Đào tạo chuyên nghiệp dành cho tất cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cung cấp giải pháp tiết kiệm cho doanh nghiệp trong việc quản lý con người. Cung cấp giảng viên và chương trình đào tạo chuyên nghiệp cho các công ty đào tạo tại Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản