Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến Etraining.vn

50, Ngõ 141, Phố Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian

Người ta thường nói “Thời gian là vàng bạc”. Không biết bao nhiêu tiền bạc đã bị tiêu phí vì chúng ta làm việc thiếu tổ chức. Trung tâm Đào tạo Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học giới thiệu khóa học “Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc”. Khóa học sẽ giúp học viên biết sử dụng tối đa quỹ thời gian của mình thông qua việc quản lý tốt không gian làm việc, sắp xếp công việc và sử dụng kế hoạch thời gian một cách có hiệu quả, đồng thời phân công một số công việc của mình cho người khác. Trung tâm đào tạo Viện nghiên cứu Y - Xã hội học giới thiệu tới bạn khóa học "Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch công việc"

Đối Tượng Tham Gia

Các bạn học sinh, sinh viên... muốn nâng cao kỹ năng của bản thân

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trung tâm

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian


- Sức mạnh của sự thay đổi
- Hiểu bản thân
- Xây dựng mục tiêu
- Lập kế hoạch
- Thiết lập các qui tắc
- Công thức 4D
- Tổ chức chỗ làm viêc
- Tổ chức/sắp xếp tủ hồ sơ tài liệu
- Quản lý khối lượng công việc của mình

Trung Tâm Đào Tạo Trực Tuyến Etraining.vn
50, Ngõ 141, Phố Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung tâm Etraining.vn
Điện thoại: 84435558288
Website: http://www.etraining.vn - Email: etrainingvn@isms.org.vn
Trung tâm đào tạo trực tuyến Etraining.vn trực thuộc Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS) được liên kết và vận hành bởi Công ty CP phát triển và nghiên cứu NEWCARE (đơn vị thành viên ISMS). Trung tâm đào tạo trực tuyến Etraining.vn cung cấp các khóa đào tạo trên lĩnh vực Quản trị kinh doanh; Nghiên cứu thị trường/ Nghiên cứu khoa học; Kỹ năng mềm/ Kỹ năng sống; Chăm sóc sức khỏe; Các công cụ hỗ trợ kinh doanh, quản lý. Các khóa đào tạo trực tuyến sẽ được xây dựng để học viên có thể học qua internet mà không cần phải tới lớp. Học viên sẽ nghe giảng trên mạng, tải tài liệu học tập, tải bài tập và gửi bài tập để chấm qua mạng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản