Lập Trình Game Di Động

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin TechMaster

Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Game Di Động

Học viên không cần kiến thức lập trình ban đầu bởi ngôn ngữ lập trình LUA là một ngôn ngữ hết sức dễ học, dễ hiểu. Tuy nhiên học viên cần có đam mê và một chút năng khiếu về đồ họa, hoạt hình chuyển động, kiến thức căn bản vật lý đã học ở cấp 3. Sau khi hoàn thành khóa học Lập Trình Game Di Động TechMaster các học viên có thể:
- Nắm vững kỹ thuật lập trình game di động 2D sử dụng Corona
- Hoàn thành tối thiểu 12 bài tập lập trình nhỏ (mini-games) cùng một đồ án tốt nghiệp (một game hoàn chỉnh) để tốt nghiệp
- Hiểu được quy trình phát triển games di động 2D: Ý tưởng -> thiết kế kịch bản -> thiết kế đồ họa -> lập trình -> kiểm thử -> phát hành -> nâng cấp.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học sinh, sinh viên hoặc những người yêu thích lập trình game.

Thời Lượng

27 Buổi.

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Game Di Động


- Giới thiệu về các thể loại games trên di động và các công nghệ lập trình games trên di động {Corona SDK, Games Salat, Unity3D, Cocos2D, SpritKit…}
+ Định hướng nghề nghiệp của lập trình viên Games? Phát triển games thể loại gì? cho ai?
+ Tại sao nên chọn Corona SDK để bắt đầu lập trình games?
+ Thực chất của games đa nền tảng (cross platform games) ?
+ Cài đặt Corona SDK trên Mac OSX
+ Corona SDK Simulator, chạy thử một số ví dụ games mẫu do Corona cung cấp
+ Trình IDE để lập trình ngôn ngữ LUA trên Corona
- Ngôn ngữ lập trình LUA
+ Cài đặt LUA trên máy Mac bằng HomeBrew
+ Kiểu biến {Number, String, Boolean, Table, Function, nil và kiểu dữ liệu ngoại lai}
+ Dynamic Typing – Định kiểu động cho biến
+ Phép gán Assignment – multiple assignment, swapping values (đảo giá trị).
+ Các phép toán với kiểu Number {math.abs, math.acos, math.asin, math.atan …}
+ Hàm Print
+ Khai báo hàm: viết phương trình bậc 2, thuật toán đệ quy tính giai thừa và chuỗi Fibonaci
- Làm việc kiểu String
+ Chuyển đổi giữa String và Number. Chuyển đổi tự động Coercions
+ Ký tự đặc biệt trong String
+ Các hàm xử lý String căn bản
+ Làm quen với cấu trúc điều kiện if then else, vòng lặp for loop, repeat until
+ Khái báo hàm nâng cao: hàm trả về nhiều giá trị (Multiple Results), hàm nhận vào nhiều tham số (Variadic Functions)
+ Tham số hàm được đặt tên (Named Arguments)
+ Cấu trúc dữ liệu trong LUA
+ Làm việc với kiểu Table {indexed table – key-valued table}
+ Array, Matrices and Multi-Dimensional Arrays, Linked Lists, Queues and Double Queues,Sets and Bags
- Nâng cao lập trình LUA trong Corona
+ Biến local vs biến global
+ Hướng đối tượng class – Table
+ Thừa kế – Đa thừa kế
- Tạo vật thể và di chuyển vật thể trong scence display.newImage, display.contentWidth,display.screenOriginY, display.viewable ContentHeight, Runtime:addEventListener
+ Các hàm load image khác nhau {display.newImage, display.newImageRect}, scaling image
+ Hàm dịch chuyển vật thể translate, rotate
+ Hệ trục tọa độ trong Corona khác gì với hệ tọa độ Đề Các thông thường
+ Vật lý về chuyển động của một vật thể: gia tốc, vận tốc, quãng đường. Phân tích chuyển động thành 2 phương X, Y
+ Di chuyển nhiều vật thể đồng thời...

Ưu Đãi Chung

- Sinh viên: 7,500,000 VNĐ
- Đã đi làm: 8,500,000 VNĐ
- Sinh viên học theo nhóm từ 2 người trở lên: 7,000,000 VNĐ
- Đã đi làm học theo nhóm từ 2 người trở lên: 8,000,000 VNĐ
- Học viên nữ giảm 50% học phí

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin TechMaster
Số 14, ngõ 4, Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo CNTT TechMaster
Điện thoại: 0902209011
Website: http://techmaster.vn -
TechMaster là trung tâm đào tạo công nghệ thông tin được thành lập bởi nhóm chuyên gia CNTT, lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn Microsoft. Trong những ngày đầu tiên của TechMaster, nhóm tổ chức sự kiện CodeCamp, cùng nhau phát triển phần mềm demo các công nghệ mới nhất của Microsoft, tích hợp trong một giải pháp cụ thể, có tính ứng dụng thực tế cho khách hàng – đối tác của Microsoft.
Đồng bộ tài khoản