Lập Trình .NET Framework Với Visual Studio 2010

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin COMMIT

48 ngõ 612 La Thành, Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Visual Studio 2010

Khóa học lập trình viên .NET Developer là khóa học dành cho những học viên muốn tìm hiểu về lập trình trên nền công nghệ Microsoft .NET Framework. Khóa học thích hợp cho nhiều đối tượng học viên, từ những người bắt đầu học lập trình .NET cho đến những người muốn học tập một cách chuẩn tắc, bài bản theo nội dung giáo trình chuẩn của chính hãng Microsoft.
Khóa học Lập trình .NET Framework với Visual Studio 2010 cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng để thực hiện các công việc:
- Mô tả mục đích của .NET Framework và cách thức sử dụng ngôn ngữ C# để xây dựng một ứng dụng
- Hiểu và biết cách sử dụng các câu lệnh, các cấu trúc cơ bản của C#
- Xây dựng các module theo kiến trúc hướng đối tượng
- Thực hiện một vài thao tác truy cập cơ sở dữ liệu đơn giản trong ứng dụng
- Tạo một ứng dụng web ASP.NET sử dụng Microsoft Visual Studio 2010 và các ngôn ngữ lập trình của .NET Framework
- Xây dựng, bổ sung các chức năng ứng dụng web
- Thực hiện các thao tác truy cập, quản lý dữ liệu đơn giản trong ứng dụng
- Tạo ứng dụng ASP.NET sử dụng công nghệ AJAX
- Thiết lập bảo mật cho ứng dụng web
- Triển khai và cấu hình ứng dụng web
- Phân biệt và lựa chọn sử dụng các công nghệ truy cập cơ sở dữ liệu gồm: ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, Sync Framework và ADO.NET
- Mô tả kiến trúc của ứng dụng web
- Phát triển ứng dụng web theo kiến trúc MVC
- Tối ưu hóa thiết kế của ứng dụng web
- Phát triển ứng dụng với các công nghệ mới của .NET Framework

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên và lập trình viên

Thời Lượng

Thời gian học: 4.5 tháng, 3 buổi/ tuần, 2h/ buổi (không tính thời gian nghỉ lễ,Tết)

Nội Dung Khóa Học Visual Studio 2010


Khóa học bao gồm 4 chuyên đề nội dung sau:
- Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010
- Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010
- Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
- Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin COMMIT
48 ngõ 612 La Thành, Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Ms. Phượng
Điện thoại: 01679170995
Website: http://commit.vn - Email: phuong221289@gmail.com
Trung tâm đào tạo công nghệ thông tin COMMIT tập trung vào hai mảng hoạt động chính: Đào tạo công nghệ thông tin chuyên sâu (Quản trị cơ sở dữ liệu Oracle, Lập trình ứng dụng trên nền Java, .NET Framework, Quản trị hệ thống LINUX…) và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xử lý sự cố hệ thống, bảo trì hệ thống cơ sở dữ liệu Oracle/SQL Server.
Đồng bộ tài khoản