Liên Thông Cao Đẳng Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long - VCEF

Số 1B Nguyễn Trung Trực, P8, Quận TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, có kiến thức chuyên ngành vững vàng và khả năng ngoại ngữ chuyên ngành thành thạo. Chương trình đào tạo liên thông cao đẳng chủ yếu tập trung vào chuyên ngành Tài chính, cung cấp cho sinh viên những hiểu biết nhất định về doanh nghiệp, kiến thức cơ bản và hiện đại trong lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư, khả năng ứng dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đã qua kì thi tuyển của trường.

Thời Lượng

1,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý thống kê kinh tế, Nguyên lý kế toán
- Luật kinh tế, Kinh tế lượng
- Nhập môn Tài chính – Tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp
- Đầu tư chứng khoán
- Phân tích tài chính, hệ thống thông tin tài chính, thị trường chứng khoán, nghiệp vụ ngân hàng
- Quản lý hệ thống tài chính ngân hàng và hoat động kinh doanh của các tổ chức tín dụng
- Lập và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia
- Nguyên tắc cơ bản về quản trị và kinh doanh trong các tổ chức tín dụng và bảo hiểm.

Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long - VCEF
Số 1B Nguyễn Trung Trực, P8, Quận TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long
Điện thoại: (84070)3823359 - 3823443
Website: http://www.vcef.edu.vn -
Trường Cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long thành lập theo quyết định số: 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 03/08/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long. Trường đào tạo 2 trình độ: Cao đẳng và Trung cấp. Với hình thức đào tạo: Chính qui, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Vừa làm vừa học. Liên kết đào tạo đại học và bồi dưỡng cán bộ với các Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bình Dương, Trưởng Đại học Cửu Long, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính), Cao đẳng Tài chính Nam Lào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trường được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận đầu tư cơ sở 2 với diện tích 6 ha phục vụ cho việc mở rộng đào tạo của trường. Sứ mệnh của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long là đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn đầu ra, tổ chức nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, chuyển giao, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng bộ tài khoản