Liên Thông Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long - VCEF

Số 1B Nguyễn Trung Trực, P8, Quận TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Với mục tiêu đào tạo học viên hệ liên thông cao đẳng ngành Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính và ngân hàng; có kiến thức chuyên sâu về Hệ thống thông tin quản lý, Tin học ứng dụng trong doanh nghiệp/Thương mại điện tử; có năng lực tổ chức ứng dụng và phát triển hệ thống thông tin, các ứng dụng tin học trong hoạt động của các tổ chức kinh tế - xã hội đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp đã qua kì thi tuyển của trường.

Thời Lượng

1,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Hệ Thống Thông Tin Quản Lý


- Kiến thức cơ sở
+ Cơ sở dữ liệu
+ Mạng và truyền thông
+ Lý thuyết hệ thống trong quản trị
+ Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh
+ Phát triển hệ thống thông tin quản lý
+ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
- Hệ thống thông tin doanh nghiệp
+ Kiến trúc hệ thống doanh nghiệp
+ Hệ thống thông tin doanh nghiệp
+ Khoa học quản lý ứng dụng
- Thương mại điện tử
+ Thương mại điện tử
+ Thiết kế website thương mại điện tử
+ Marketing điện tử

Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long - VCEF
Số 1B Nguyễn Trung Trực, P8, Quận TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long
Người liên hệ: Cao Đẳng Kinh Tế Tài Chính Vĩnh Long
Điện thoại: (84070)3823359 - 3823443
Website: http://www.vcef.edu.vn -
Trường Cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long thành lập theo quyết định số: 4383/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, ngày 03/08/2004 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung học Kinh Tế - Tài Chính Vĩnh Long. Trường đào tạo 2 trình độ: Cao đẳng và Trung cấp. Với hình thức đào tạo: Chính qui, Liên thông Trung cấp - Cao đẳng, Vừa làm vừa học. Liên kết đào tạo đại học và bồi dưỡng cán bộ với các Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bình Dương, Trưởng Đại học Cửu Long, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính), Cao đẳng Tài chính Nam Lào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trường được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận đầu tư cơ sở 2 với diện tích 6 ha phục vụ cho việc mở rộng đào tạo của trường. Sứ mệnh của trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long là đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn đầu ra, tổ chức nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, chuyển giao, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đồng bộ tài khoản