Luyện Thi IELTS

TT Phổ Biến & Giảng Dạy Ngôn Ngữ - Viện NN Học - TGN

Số 9, Kim Mã Thượng, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Luyện Thi IELTS

Chương trình luyện thi IELTS thời lượng 60 giờ do Trung tâm PB & GD Ngôn ngữ thiết kế nhằm giúp các học viên hiểu rõ hơn các phần thi IELTS cũng như các kỹ năng cần thiết giúp họ đạt được kết quả cao nhất trong các kỳ thi. Khóa học cũng khuyến khích việc tự học của các học viên, giúp họ thấy rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình và đưa ra các phương pháp học tập phù hợp để phát huy các điểm mạnh và khắc phục các điểm yếu.

Đối Tượng Tham Gia

Những ai có nhu cầu luyện thi IELTS

Thời Lượng

60 giờ

Nội Dung Khóa Luyện Thi IELTS


- Trang bị cho học viên những kỹ năng thiết yếu nhất để hoàn thành tốt các phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói trong các kỳ thi IELTS.
- Chỉ cho học viên thấy được tầm quan trọng của việc tự học và hướng dẫn học viên phương pháp tự học
- Giúp các học viên hệ thống hóa những kiến thức đã học, tìm hiểu và phát triển khả năng tiềm tàng của mỗi cá nhân, đồng thời lập ra kế hoạch học tập thích hợp nhằm đạt được những kết quả cao nhất trong các kỳ thi IELTS.

TT Phổ Biến & Giảng Dạy Ngôn Ngữ - Viện NN Học - TGN
Số 9, Kim Mã Thượng, Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Trung tâm TGN
Điện thoại: 0437674580
Website: http://www.tgn.edu.vn - Email: tgnvina@yahoo.com
- Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan hàng đầu nghiên cứu về Việt ngữ học tại Việt Nam. Trung tâm Phổ biến và Giảng dạy ngôn ngữ là một bộ phận của Viện Ngôn ngữ học chuyên giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài và các ngoại ngữ cho người Việt Nam.
- Nhiệm vụ của Trung tâm:
+ Tuyên truyền, quảng bá, phổ biến nhằm tăng vị thế của tiếng Việt ở cả trong nước lẫn ngoài nước, tới vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.
+ Tổ chức giảng dạy tiếng Việt cho các đối tượng có nhu cầu học tập, sử dụng, nâng cao trình độ tiếng Việt.
+ Tổ chức giảng dạy ngoại ngữ cho người Việt và tiếng dân tộc thiểu số cho những người có nhu cầu.
- Hoạt động của Trung tâm:
+ Mở các lớp cấp tốc, các lớp ngắn hạn hoặc dài hạn tuỳ theo trình độ và yêu cầu của học viên.
+ Mở các khoá học tiếng Việt nâng cao, chuyên sâu theo mục đích người học (tiếng Việt thương mại, tiếng Việt văn hoá, tiếng Việt du lịch...) hoặc theo các kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết).
+ Giúp đỡ, tư vấn, hợp tác biên soạn các sách công cụ, sách dạy và học tiếng.
+ Tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho các học viên có yêu cầu.
+ Giúp các thủ tục về visa: cấp mới, gia hạn, chuyển đổi visa.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản