Ngành Công Nghệ Thông Tin

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - TP.HCM - PIT

11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin

Mục tiêu đào tạo của chương trình đào tạo đại học công nghệ cao chuyên ngành công nghệ thông tin này là trang bị cho sinh viên trình độ, kỹ năng tiếng anh thuần thục để có thể làm đồ án tốt nghiệp bằng tiếng anh, trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức chuyên ngành. Trong năm học cuối các bạn sẽ được chọn chuyên sâu hướng học tập và nghiên cứu về hệ thống thông tin, khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, kỹ thuật máy tính, mạng máy tính và truyền thông. Phần kiến thức này sẽ bổ sung kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các phần cứng, phần mềm của hệ thống...giúp cho công việc của các bạn sau này.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên đã trúng tuyển đại học chính quy vào học viện công nghệ bưu chính viễn thông, có nguyện vọng đăng ký theo học chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin chất lượng cao

Thời Lượng

4,5 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin


- Xử lí tín hiệu số
- Hệ điều hành
- Mạng máy tính
- Nhập môn công nghệ phần mềm
- Nhập môn trí tuệ nhân tạo
- Kỹ thuật nhân tạo
- An toàn và bảo mật thông tin
- Xây dựng các hệ thống nhúng
- Kiến trúc và thiết kế phần mềm
- Đảm bảo chất lượng phần mềm
- Internet và các giao thức
- Các mạng truyền thông vô tuyến
- Phát triển ứng dụng cho các thiết bị di động
- Phát triển phần mềm hướng dịch vụ

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - TP.HCM - PIT
11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn Phòng Học Viện
Điện thoại: (08)38295258
Website: http://hcm.ptit.edu.vn/ - Email: hvbcvthcm@ptithcm.edu.vn
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai cơ sở đào tạo của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Các lĩnh vực của học viện gồm:
- Đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về lĩnh vực Viễn thông, Điện tử, Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing ở các bậc Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ theo chương trình chuẩn quốc gia và quốc tế theo các hình thức khác nhau như tập trung, phi tập trung, liên thông, văn bằng 2, đào tạo từ xa, vừa làm vừa học.
- Thực hiện chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu phát triển ngành Bưu chính viễn thông và của xã hội. Tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh…
- Cơ sở có 5 khoa đào tạo, bao gồm: Khoa Điện tử 2; Khoa Viễn thông 2; Khoa Công nghệ thông tin 2; Khoa Quản trị kinh doanh 2; Khoa Cơ bản 2. Các khoa thực hiện chức năng đào tạo trong lĩnh vực khoa học Cơ bản, Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông , Quản trị kinh doanh, Kế toán, Truyền thông Đa Phương tiện và Marketing.
Đồng bộ tài khoản