Ngành Điện Tử - Viễn Thông

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU

484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Tử - Viễn Thông

Trường đại học hàng hải tuyển sinh ngành điện tử - viễn thông nhằm đào tạo kỹ sư Điện tử - Viễn thông có phẩm chất chính trị, có đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sau khi ra trường, kỹ sư Điện tử – Viễn thông có khả năng làm việc độc lập, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong thực tiễn nghề nghiệp. Có khả năng cần thiết để thiết kế tổng hợp, phân tích, tổ chức quản lý thực hiện các vấn đề của ngành. Có khả năng học tập nâng cao trình độ, tiếp thu tiến bộ khoa học – kỹ thuật.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4,5 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Điện Tử - Viễn Thông


- Xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh
- Nghiên cứu về công nghệ, có khả năng khai thác, thiết kế và nghiên cứu phát triển hệ thống điện tử – viễn thông.
- Ngoại ngữ, tin học.
- Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực điện tử – viễn thông
- Kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử và các hệ thống viễn thông.
- Các kỹ năng thực hành và giải quyết những vấn đề thuộc về chuyên ngành được đào tạo.

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU
484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Người liên hệ: Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Điện thoại: (84)313829109
Website: http://vimaru.edu.vn - Email: info@vimaru.edu.vn
Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.
Đồng bộ tài khoản