Ngành Điều Dưỡng

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng

Ngành Điều Dưỡng đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với mục tiêu cụ thể:
- Về thái độ
+ Người Điều Dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân
+ Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng quyền của người bệnh, có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời
- Về kiến thức: người Điều Dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và Ngành Điều Dưỡng, các nguyên tắc thực hành Điều Dưỡng, chăm sóc,...
- Về kỹ năng
+ Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp
+ Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy trình Điều Dưỡng khi chăm sóc người bệnh, thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và liên tục,...
+ Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng,...
+ Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng, tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương
- Vị trí làm việc sau tốt nghiệp: các cơ sở y tế, các bệnh viện và một số ban ngành có nhu cầu sử dụng Điều Dưỡng

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 202 đơn vị học trình (chưa kể các phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Kiến thức giáo dục Chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức bổ trợ
+ Thực tế nghề nghiệp 1
+ Thực tế nghề nghiệp 2
+ Thi tốt nghiệp (hoặc khóa luận tốt nghiệp)

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản