Ngành Kinh Tế Ngoại Thương

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU

484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Ngoại Thương

Mục tiêu tuyển sinh ngành kinh tế ngoại thương là đào tạo cử nhân kinh tế ngoại thương có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên:
- Có thể trở thành Chuyên viên các phòng nghiệp vụ: xuất, nhập khẩu, giao nhận vận chuyển hàng hóa, thanh toán quốc tế.
- Có thể học tiếp cao học hoặc làm nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực kinh tế Ngoại thương.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Ngoại Thương


- Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn.
- Kiến thức cơ bản, cơ sở.
- Quy chế hoạt động của thương nhân và các hoạt động thương mại hiện nay tại Việt Nam.
- Sự vận động của nền kinh tế thế giới, các quan hệ kinh tế quốc tế chủ yếu trong thương mại quốc tế.
- Kiến thức về các nghiệp vụ trong ngoại thương, hải quan và quản lý Nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu.
- Kỹ năng về soạn thảo và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
- Các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực đầu tư nước ngoài: quản lý Nhà nước về hoạt động đầu tư nước ngoài.
- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phương tiện thanh toán quốc tế cũng như các phương thức thanh toán quốc tế trong ngoại thương.
- Kỹ năng nghiệp vụ giao nhận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trong vận chuyển bằng đường biển, trong vận tải hỗn hợp. Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ mua bán hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới; Lập các phương án kinh doanh.
- Kỹ năng đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng, lao động tiền lương của doanh nghiệp.
- Tiếng Anh chuyên ngành, trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC.
- Tin học văn phòng.

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU
484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Người liên hệ: Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Điện thoại: (84)313829109
Website: http://vimaru.edu.vn - Email: info@vimaru.edu.vn
Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.
Đồng bộ tài khoản