Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU

484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

Mục tiêu của ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là đào tạo kỹ sư “Điện tự động công nghiệp” có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sau khi ra trường sinh viên có khả năng làm giáo viên trong các trường Đại học và trung học chuyên nghiệp, công tác trong lĩnh vực tự động hóa Công nghiệp, Nông nghiệp, Khai thác dầu khí, Công nghiệp tàu thủy, Khoáng sản, Xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật, Đăng kiểm thiết bị, Hoạch định sách lược và chiến lược xây dựng các dự án tự động hóa.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4.5 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa


- Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng của Hồ Chí Minh để vận dụng vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của đất nước.
- Chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để vận dụng vào nghề nghiệp chuyên môn của mình.
- Kiến thức chuyên môn về điện công nghiệp, các chức năng làm việc của người kỹ sư điện trong các nhà máy, thực hiện các dự án công nghiệp tự động hóa.
- Ngoại ngữ trong nghiên cứu tài liệu và giao tiếp.
- Kiến thức cơ sở chuyên môn về nhiều lĩnh vực trong ngành tự động hóa như: hệ thống cung cấp điện, hệ thống điều khiển, quy trình vận hành các dây chuyền công nghệ, chuyển giao công nghệ.
- Kỹ năng vận hành, bảo dưỡng các thiết bị điện, các hệ thống tự động hóa công nghiệp.
- Thiết kế các hệ thống tự động hóa, hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp và các hệ thống tự động hóa điều hành sản xuất.
- Ngoại ngữ chuyên ngành, tin học và kỹ thuật máy tính.

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU
484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Người liên hệ: Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Điện thoại: (84)313829109
Website: http://vimaru.edu.vn - Email: info@vimaru.edu.vn
Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.
Đồng bộ tài khoản