Ngành Logistics - Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU

484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Logistics - Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Mục tiêu tuyển sinh ngành Logistics - quản trị chuỗi cung ứng là đào tạo cử nhân quản trị chuỗi cung ứng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên:
- Có thể tiếp tục bồi dưỡng kiến thức ở bậc trên đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Tổ chức Quản lý Vận tải hoặc các chuyên ngành liên quan đến Thương mại – Dịch vụ - Ngoại thương.
- Có thể đảm nhiệm các chức danh quản lý các cấp tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kho hàng, thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu, tư vấn kinh doanh.
- Có khả năng làm việc trong các Vụ nghiên cứu chính sách thuộc các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và đầu tư. Hoặc có thể làm việc trong các Viện nghiên cứu.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Logistics - Quản Trị Chuỗi Cung Ứng


- Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn.
- Kiến thức về các loại hình dịch vụ logistics, thị trường vận tải, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong chuỗi cung ứng dịch vụ vận tải.
- Những vấn đề chung của cảng biển, hoạt động của cảng, quản trị cảng trên quan điểm hệ thống logistics.
- Thương vụ vận tải biển, chứng từ trong vận tải biển, bộ, sắt và vận tải đa phương thức.
- Cơ sở pháp lý về hợp đồng, khiếu nại, bảo hiểm liên quan đến hoạt động vận tải và thương mại.
Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả trong công việc, trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC quốc tế.
- Tin học văn phòng.

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU
484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Người liên hệ: Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Điện thoại: (84)313829109
Website: http://vimaru.edu.vn - Email: info@vimaru.edu.vn
Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản