Ngành Luật Và Bảo Hiểm Hàng Hải

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU

484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Luật Và Bảo Hiểm Hàng Hải

Trường đại học hàng hải Việt Nam tuyển sinh đào tạo ngành luật và bảo hiểm hàng hải nhằm đào tạo cử nhân Luật và Bảo hiểm Hàng hải có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, học viên:
- Có khả năng trở thành Giảng viên của Trường Đại học Hàng hải thuộc chuyên ngành Luật và Bảo hiểm Hàng hải
- Có khả năng nghiên cứu, quản lý, thực thi các lĩnh vực pháp chế hàng hải, bảo hiểm hàng hải và dịch vụ hàng hải.

Đối Tượng Tham Gia

Theo Quy chế Tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Tuyển sinh cả nam và nữ)

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Luật Và Bảo Hiểm Hàng Hải


- Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Kiến thức cơ bản, toàn diện về pháp luật, bảo hiểm và kiến thức xã hội có liên quan ở mức độ tương đối rộng, trang bị phương pháp tư duy khoa học, cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật, bảo hiểm hàng hải cụ thể; hình thành những khái niệm về lĩnh vực chuyên môn sâu của pháp luật, bảo hiểm hàng hải; làm quen thực tiễn pháp luật trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức khác nhau thuộc lĩnh vực hàng hải.
- Kiến thức cơ bản về chuyên môn và kỹ năng thực hành, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề trong lĩnh vực pháp luật và bảo hiểm hàng hải.
- Tiếng Anh và tin học.

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU
484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Người liên hệ: Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Điện thoại: (84)313829109
Website: http://vimaru.edu.vn - Email: info@vimaru.edu.vn
Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.
Đồng bộ tài khoản