Ngành QTKD Liên Kết Với Trường ĐH Daegu Cyber

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh - đại học Thái Nguyên liên kết với trường ĐH Daegu Cyber - Hàn Quốc đào tạo ngành Quản trị kinh doanh với mục tiêu đào tạo là đào tạo ra các cán bộ có trình độ đại học/sau đại học có kiến thức chuyên môn cập nhật quốc tế, có ngoại ngữ giỏi và tin học giỏi đủ sức làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Giáo trình, giảng viên và bằng cấp. Sử dụng giáo trình tiên tiến của thế giới, do giảng viên giỏi của Việt Nam kết hợp với giảng viên nước ngoài giảng dạy, học bằng tiếng Anh và song ngữ Việt - Anh, do nước ngoài cấp bằng - bằng được công nhận ở Việt Nam, ở nước cấp bằng và nhiều nước khác trên thế giới.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông loại trung bình khá trở lên qua kì thi hoặc xét tuyển của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Học tiếng anh
- Học các môn cơ sở bằng song ngữ Anh - Việt
- Học các môn chuyên ngành, đào tạo chuyên sâu bằng toàn bộ tiếng anh.
- Bảo vệ Khoá luận hoặc thi tốt nghiệp bằng tiếng Anh

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA
Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (84)2803647685
Website: http://www.tueba.edu.vn - Email: webmaster@tueba.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên - một Đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Đó là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, về môi trường sinh thái và an ninh, quốc phòng, là một vùng có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng hiện đang là một trong số ít vùng chậm phát triển nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.
Đồng bộ tài khoản