Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên

Khóa Học Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Giới Thiệu Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên - một Đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Đó là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, về môi trường sinh thái và an ninh, quốc phòng, là một vùng có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng hiện đang là một trong số ít vùng chậm phát triển nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.

Cơ Sở Vật Chất Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi, các phòng học rộng rãi thoáng mát, có máy chiếu, quạt, micro phục vụ cho giảng dạy và học tập. Ngoài ra trường còn có hệ thống thư viện với số lượng tài liệu phong phú và đạt tiêu chuẩn. Đội ngũ giảng viên của trường là những giáo sư tiến sĩ, thạc sĩ đang giảng dạy trong và ngoài nước.

Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

ĐH Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2803647685 - Fax: (84)2803647684
Email: webmaster@tueba.edu.vn
Website: http://www.tueba.edu.vn/ hoặc http://www.tnu.edu.vn/

Đồng bộ tài khoản