Ngành Kinh Tế Đầu Tư

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Đầu Tư

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể công tác:
- Làm cán bộ quản lý đầu tư trong ngành Kế hoạch - Đầu tư: Bộ KH - ĐT, Sở KH - ĐT, Phòng KH - Tài chính huyện.
- Làm cán bộ Phòng Kế hoạch - Đầu tư tại các doanh nghiệp trong nước, liên doanh, nước ngoài nhằm xây dựng , triển khai thực hiện và quản lý các dự án đầu tư.
- Làm cán bộ Phòng Thẩm định Dự án ở các Ngân hàng thương mại nhằm tư vấn cho các chủ đầu tư về xây dựng dự án, thẩm định các dự án cho vay đã được chủ đầu tư xây dựng
- Giảng dạy tại các trường Đại học và cao đẳng, THCN và các viện nghiên cứu thuộc khối kinh tế.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Đầu Tư


- Kiến thức cơ bản về kinh tế và quản trị kinh doanh
- Quản lý đầu tư ở tầm vĩ mô
- Quản lý dự án đầu tư ở tầm vi mô.
- Biết xây dựng, phân tích, thẩm định, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
- Đánh giá và quản lý dự án kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA
Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (84)2803647685
Website: http://www.tueba.edu.vn - Email: webmaster@tueba.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên - một Đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Đó là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, về môi trường sinh thái và an ninh, quốc phòng, là một vùng có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng hiện đang là một trong số ít vùng chậm phát triển nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.
Đồng bộ tài khoản