Ngành Kế Toán Liên Kết Với Trường Philippine

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA

Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Đại học Central Philippine được công nhận là trường tốt nhất của miền Tây Visayas và xếp hạng thứ 18 trong các trường đại học có chất lượng đào tạo tốt nhất của Philippines. Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) và Đại học Central Philippine (CPU) tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ cử nhân quốc tế ngành kế toán. Với đội ngũ giảng viên viên đến từ Philippines, Hoa Kỳ, Hàn Quốc,…và ngôn ngữ đào tạo là tiếng anh và tiếng việt. Chúng tôi cam kết sẽ đào tạo ra những học viên suất sắc nhất. Văn bằng sau khi tốt nghiệp là bằng đại học chính quy do Đại học Central Philippine cấp.

Đối Tượng Tham Gia

- Các thí sinh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc văn bằng có giá trị tương đương)
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương
đương (trường hợp chưa đạt trình độ Ngoại ngữ sẽ được Nhà trường tổ chức đào tạo 01 năm dự bị
học Ngoại ngữ).

Thời Lượng

04 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kế toán tài chính
- Kế toán quản trị
- Trợ lý kiểm toán
- Trợ lý thuế
- Quản trị viên về giá thành
- Ngân sách

Trường Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh - TUEBA
Km9 Đường 3/2 , Quận Tích Lương , Thái Nguyên
Người liên hệ: Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo
Điện thoại: (84)2803647685
Website: http://www.tueba.edu.vn - Email: webmaster@tueba.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên - một Đại học vùng, một cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia. Trường được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2004, trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại các đơn vị đào tạo kinh tế và kinh doanh sẵn có trong Đại học Thái Nguyên. Trường có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và trên đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý cho cả nước và nhất là cho các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ. Đó là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, về môi trường sinh thái và an ninh, quốc phòng, là một vùng có nhiều tiềm năng to lớn, nhưng hiện đang là một trong số ít vùng chậm phát triển nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở vùng núi và trung du Bắc bộ.
Đồng bộ tài khoản