Ngành Quản Trị Kinh Doanh Bảo Hiểm

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU

484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh Bảo Hiểm

Mục tiêu tuyển sinh ngành quản trị kinh doanh bảo hiểm là đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh bảo hiểm có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên:
- Công tác tại các doanh nghiệp Bảo Hiểm, các tổ chức Bảo Hiểm và quản lý về Bảo Hiểm tại các Doanh nghiệp.
- Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể học tiếp chuyên sâu về các nghiệp vụ Bảo Hiểm, học cao học và nghiên cứu sinh theo chuyên ngành.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh Bảo Hiểm


- Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn.
- Kiến thức chung về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại, tái bảo hiểm.
- Nghiệp vụ bảo hiểm, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
- Địa vị pháp lý của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
- Hệ thống thông tin marketing, môi trường marketing, thị trường, các chiến lược cơ bản của marketing trong lĩnh vực bảo hiểm.
- Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.
- Tiếng Anh chuyên ngành, trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC quốc tế cụ thể như sau:
- Tin học văn phòng.

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU
484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Người liên hệ: Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Điện thoại: (84)313829109
Website: http://vimaru.edu.vn - Email: info@vimaru.edu.vn
Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.
Đồng bộ tài khoản