Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU

484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Mục tiêu tuyển sinh ngành quản trị kinh doanh là đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên:
- Có khả năng làm việc trong các ngành sản xuất kinh doanh như: công nghiệp, xây dựng, vận tải, bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông, du lịch.
- Đảm nhiệm các vị trí quản lý từ cấp thấp đến cấp cao trong các phòng ban như: kinh doanh, nhân sự, marketing, sản xuất, tài chính, đầu tư, hậu cần, các dịch vụ sau bán hàng.
- Có thể học tiếp cao học hoặc làm nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Trị Kinh Doanh


- Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn.
- Hệ thống thông tin marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi mua hàng, các chiến lược cơ bản của marketing nhằm thu hút khách hàng.
- Khái niệm cơ bản về chiến lược phát triển doanh nghiệp và quản trị chiến lược; Các giai đoạn phát triển của quản trị chiến lược, mô hình nguyên lý quản trị chiến lược của doanh nghiệp có mục tiêu dài hạn.
- Kỹ năng nắm tâm lý của khách hàng và người bán hàng, tâm lý của lãnh đạo và của người lao động.
- Quản trị doanh nghiệp, mối quan hệ giữa kế hoạch kinh doanh và chiến lược kinh doanh, mối quan hệ giữa các bộ phận kế hoạch trong kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, phương pháp lập và quản trị dự án đầu tư.
- Quản trị sản xuất, các công cụ dự báo mức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp và đặc biệt là các phương pháp và công cụ quản trị sản xuất.
- Lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp; hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tiếng Anh chuyên ngành, trình độ tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC quốc tế.
- Tin học văn phòng.

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam - VMU
484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Người liên hệ: Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Điện thoại: (84)313829109
Website: http://vimaru.edu.vn - Email: info@vimaru.edu.vn
Được thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Với hơn 3.000 sinh viên đại học được tuyển hàng năm, 26 chuyên ngành đại học liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, 8 chuyên ngành đào tạo cao học, 3 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ với tổng số 22.439 sinh viên; 952 cán bộ, giảng viên, trong đó có 22 GS, PGS; 78 TSKH, TS,, 362 Thạc sĩ, 338 Thuyền trưởng, Máy trưởng hạng I và hàng trăm sĩ quan quản lý, vận hành, thuyền viên lành nghề, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.
Đồng bộ tài khoản